Administraţia  Meteorologie Hidrologie Monitoringul  Calităţii  Mediului Finanțe și Contabilitate

ro en ru Principal                                                                                                                          

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale  vremii    Caracterizări  climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  TTerminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

 

 Direcția Meteorologie

 |Principală DM | CPM | CMC | CMA | CGI | RNOM | 

Centrul Meteorologie și Climatologie

     

                                          Schema monitoringului meteorologic

                                          Observaţii 

                                          Produse şi servicii

  

    Centrul Meteorologie și Climatologie studiază regimul meteorologic şi climatic al ţarii, de asemenea, asigură organizaţiile cointeresate cu date climatice. Specialiştii de înaltă calificare exercită dirijarea metodică a reţelei naţionale de staţii şi posturi meteorologice, efectuează analiza observaţiilor meteorologice, elaborează note infomative, lunare şi anuare meteorologice, îndrumări climatice, monografii şi descrieri specializate.
    Totodat
ă în cadrul CMC sunt elaborate lucrări ştiinţifice şi cercetări în domeniul climatologiei şi este creată baza de date climatice prin utilizarea sistemul de prelucrare a informaţiei climatice "CLICOM". 

 

 

Contacte:

 

Şef al Centrului       Bugaeva Tatiana                - tel: (022) 77-35-36

                                                                            e-mail: tatiana.bugaeva@meteo.gov.md

                                                                                       clima@meteo.gov.md

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea in Chisinau
www.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite