Administraţia  Meteorologie Hidrologie Monitoringul  Calităţii  Mediului Finanțe și Contabilitate

ro en ru Principal                                                                                                                                                     

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale  vremii    Caracterizări  climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

 

 Direcția Meteorologie

 |Principală DM | CPM | CMC | CMA | CGI | RNOM | 

Centrul  Prognoze Meteorologice

                 Produse şi servicii  

                 Fenomene hidrometeorologice periculoase şi stihinice

                 Date utilizate în procesul de elaborare a prognozelor

            

     Sarcina principală a Centrului Prognoze Meteorologice (CPM) este elaborarea şi actualizarea zilnică a prognozelor de scurtă durată ale vremii (cu anticipare de 36 ore), prognozelor de durată medie (cu anticipare de pînă la 7 zile) şi emiterea în timp util a avertizărilor meteorologice privind declanşarea fenomenelor hidrometeorologice periculoase.
      Specialiştii de înaltă calificare previn în mod operativ organele administraţiei publice centrale şi locale, agenţii economici, populaţia şi mijloacele de informare mass-media în legătură cu orice informaţie utilă pentru prevenirea şi diminuarea consecinţelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile, contribuind astfel la reducerea pierderilor umane şi pagubelor materiale.
     Datele prelucrate  zilnic în  cadrul Centrului sunt  pregătite pentru  arhivare şi  completare a Fondului Naţional de Date Hidrometeorologice. De asemenea, aceste informaţii sunt utilizate pentru elaborarea caracterizărilor lunare ale vremii şi pentru Raportul anual cu privire la fenomenele hidrometeorologice nefavorabile şi schimbările bruşte ale vremii.
      În conformitate cu Îndrumarul privind serviciul de prognozare meteorologică, în mod sistematic este analizată calitatea informaţiei meteorologice emise de CPM, astfel este determinat şi gradul de veridicitate al acesteia.
      În scopul ajustării sistemului naţional de avertizare a fenomenelor meteorologice periculoase la normele internaţionale, începând cu 16 august 2010 au fost instituite
codurile de avertizare cu 4 culori.

 

Contacte:

  

            Şeful Centrului             Roșca G.                             - tel: (022) 77-35-03

                                                                                             e-mail: ghennadii.rosca@meteo.gov.md

                                                                                                       prognoza@meteo.gov.md  

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea in Chisinau
www.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite