Administraţia  Meteorologie Hidrologie Monitoringul  Calităţii  Mediului Finanțe și Contabilitate

ro en ru Principal                                                                                                                                                                      

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale  vremii    Caracterizări  climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

 

 Direcția Meteorologie

|Principală DM | CPM | CMC | CMA | CGI | RNOM | 

Centrul Gestionarea Informaţiei

              

        Centrul Gestionarea Informaţiei (CGI) include următoarele grupuri de lucru:

  • Grupul de Gestionare a Informaţiei;

  • Grupul de Formare şi Păstrare a Bazei de Date; 

        Sarcinile Grupului de Gestionare a Informaţiei sunt de a perfecta şi difuza informaţia operativă elaborată în cadrul Direcţiei Meteorologie, astfel asigurînd deservirea organelor administraţiei publice centrale şi locale, populaţiei, agenţilor economici cu informaţie de regim, prognostică şi cu privire la apariţia unor condiţii nefavorabile ale vremii. De asemenea, în cadrul acestei grupe se realizează controlul informaţiei meteorologice difuzate de către serviciile mass-media.
        
În cadrul Grupei  de Formare  şi Păstrare a Bazei de Date se prelucrează lunar, prin intermediul programelor CLICOM (sistem de prelucrare a informaţiei climatice), PERSONA MIS WIN, PERSONA MIS MIP (sistem de prelucrare a informaţiei meteorologice recepţionată de la punctele de observaţii), datele privind observaţiile meteorologice efectuate la toate staţiile şi posturile Reţelei Naţionale de Observaţii.
       

Contacte:

  

Şef al Centrului     Natalia Iagolniţchi-Onofrei       - tel: (022) 77-35-07

                                                                          e-mail: natalia.iagolnitchi@meteo.gov.md

                                                                                      inform@meteo.gov.md

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea în Chişinău
www.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite