SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT

 

         DIRECŢIA   HIDROLOGIE

 

NIVELURILE  ŞI  DEBITELE  DE  APĂ  ÎN  RÂURILE  DIN  REPUBLICA  MOLDOVA

 

Postul

Hidrologic

18.03.2017

Caracterisitici multianuale

Nivelul
apei faţă
de cota „0” al
postului-
H cm

Variaţia
zilnică a
nivelului
apei–ΔH
(24 ore)

Debitul
de apă
- Q, m3/s

Nivel
mediu –
(Hmed),
cm

Nivel
maxim –
(Hmax)
cm

Nivel
minim –
(Hmin),
cm

Debit
mediu –
(Qmed) ,
m3/s

Debit
maxim –
(Qmax) ,
m3/s

Debit
minim –
(Qmin),
m3/s

Bazinul rîului Nistru

Soroca

258

-8

 

231

1137

107

-

-

-

Hruşca

328

-2

382

296

1232

178

315

4500

33,7

Camenca

131

+6

 

134

821

-17

-

-

-

Rîbniţa

879

+3

 

858

1284

251

-

-

-

Grigoriopol

203

+2

 

231

1088

43

-

-

-

Bender

288

+1

292

277

1092

45

315

3000

14,7

Olăneşti

232

+2

114

235

590

82

128

870

13,4

Bazinul rîului Prut

Şirăuţi

55

+3

85.3

111

1164

22

78,4

4090

7,30

Ungheni

153

0

138

98

699

-86

86,6

740

11,1

Leova

232

+16

 

107

620

-111

-

-

-

Brînza

205

+17

 

204

527

0

-

-

-

Deversarea apei în aval de baraje, Q m3/s

Deversarea apei din 17.03

 

 

 

261

3330

3,00

Lac de acumulare Dnestrovsc

 

 

295

Lac de acumulare Dubăsari

 

 

369

 

 

 

295

4180

0,10

Lac de acumulare

Costeşti – Stânca

 

 

147

 

 

 

82,7

1000

12,4

 

    Şeful Direcţiei Hidrologie                V. Cazac  

 

Notă: Pentru orice informaţii suplimentare specialiştii Serviciului Hidrometeorologic de Stat Vă stau la dispoziţie la tel.: (022)773622, (022)773518,  fax (022) 773636, pagina WEB: www.meteo. md. 

                          

                 

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ