22 martie - Ziua Mondială a Apei

 

Apa prezintă cea mai importantă, limitată şi vulnerabilă resursă naturală. Potrivit ultimelor studii, o treime din populaţia lumii trăieşte fără acces la apă de calitate, iar încălzirea globală şi creşterea demografică vor acutiza şi mai mult lipsa de apă potabilă.

La 22 decembrie 1992, în  cadrul Conferinţei Naţiunilor Unite asupra Mediului Înconjurător de la  Rio de Janeiro  a fost adoptată hotărârea prin care 22 martie a fost declarată Ziua Mondială a Apei,.

În acest an, de Ziua Mondială  a Apei, națiunile  își  reafirma dreptul la o apă de calitate mai bună,  sub sloganul „Apa și locuri de muncă”.

Pentru Ziua  mondială a  apei din 2017, UN - Water a identificat provocările viitoare și a stabilit  teme  pentru anii următori. Tema  Zilei  mondiale  a apei   în  2017 - "Apa menajeră" și în 2018 -  "Soluții naturale pentru apă''.

Tot în această zi  la Geneva, în timpul festivităților oficiale  de Ziua Mondială a Apei va fi lansat  Raportul Dezvoltării Mondiale al Apei ONU 2016 cu tema „Apa și locuri de muncă”

Apa este esențială pentru locurile  de muncă decente și dezvoltarea durabilă, stresul de apă și lipsa muncii decente poate  duce la problemele de securitate, forța de migrație și de a anula progresele înregistrate în lupta pentru eradicarea sărăciei. 

 

APA ESTE MUNCA

Astăzi, aproape jumătate din lucrătorii din lume - 1,5 miliarde de oameni  muncesc  în sectoarele legate de apă și aproape toate locurile de muncă depind de apă și cele care asigură livrarea acestuia în condiții de siguranță.

       

 

Cu toate  acestea, milioanele de oameni care lucrează cu  apa sunt de multe ori  ne  recunoscuți sau neprotejați de drepturile  fundamentale ale muncii.  

Fiecare produs fabricat are nevoie de apă. Unele industrii consumă mai multă apă decât altele. Spre exemplu, pentru a produce o coală de hârtie, sunt necesari 10 litri de apă, iar pentru fabricarea a 500 grame de plastic e nevoie de 91 de litri de apă. Se estimează ca cererea de apă globală pentru procesul de fabricație din industrie să crească din 2000 până în 2050  cu 400%,  ceea ce reprezintă foarte mult comparativ cu alte sectoare economice.

Apa și energia sunt într-o strânsă legătură, deoarece este nevoie de apă pentru a genera energie, iar energia este necesară pentru a furniza apă. În prezent, mai mult de 80% din generarea de energie electrică se bazează pe electricitate termică. Apa este încălzită pentru a crea abur pentru generatoare electrice. Sunt necesare, de asemenea, miliarde de litri de apă pentru răcire. 

În decurs de numai câţiva ani, la confluenţa Prutului cu Dunărea a fost construit un port cu dotări moderne şi facilităţi de zonă liberă-portul Giugiulești. Acest  port maritim,este dotat cu toate instalaţiile portuare pentru operarea navelor maritime, plus terminale pentru produse petroliere, cereale, transport containerizat şi transport de pasageri. Dezvoltarea zonei Giurgiulești aduce noi locuri de muncă în sudul Moldovei, ceea cea reprezintă un alt avantaj al dezvoltării zonei de sud a țării. Portul Giurgiulești poate crea și oferi peste 1500 de locuri de muncă pentru locuitorii zonei. Angajații portului parcă au înflorit localitatea, deoarece ca în multe sate din Europa, populația era în scădere.

Portul Liber Internațional Giurgiulești, poate primi nave maritime, de aceea portul joacă un rol tot mai important întru exportarea produselor. În anul 2015, portul a sporit volumul producției maritime cu 65 la sută, a declarat Thomas Moser, omul de afaceri german și directorul general al companiei ”Danube Logistics„, cel care opereză portul.Pînă în prezent s-au investit în   jur de 60 milioane de dolari  in port, care a fost dezvoltat de compania olandeza “Danube Logistics”, cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

 

APA ESTE SCHIMBAREA

 Serviciul  Hidrometeorologic de  Stat  este  instituția  autorizată  pentru  monitoringul   cantitativ  și calitativ  a  apelor de suprafață  în acest  scop  Direcția  Hidrologie   gestionează  Rețeaua  Națională de Monitoring   Hidrologic ( RNMH)  compusă din 2 Stații  Hidrologice  și    58 posturi hidrologice, 

 

are ca scop  monitoringul apelor de suprafață, precum și completarea bazei de date națională cu privire la   starea și  evoluția apelor de suprafață. CMH  furnizează informațiile necesare pentru luarea deciziilor operative  în domeniul prevenirii fenomenelor hidrologice periculoase, precum  și pentru elaborarea planului de management al bazinelor hidrografice, pentru dezvoltarea ulterioară  a diferitor  ramuri economice, ca dezvoltarea sistemului de irigare, industria energetic etc.  Asigură  furnizarea datelor  hidrologice coerente și operativ pentru  elaborarea prognozelor hidrologice, cât și a datelor  anuale necesare  elaborării Anuarului  Hidrologic.

 Totodată efectuează prognoza scurgerelor de apă pe râurile mari și mici, precum și efectuarea  analizelor  și cantităților  de apă căzută pe teritoriul R. Moldova.

 

Apa este artă

         Apa nu este doar o resursă naturală care ajută la dezvoltarea economiei, precum și la întreținerea vieții pe  Pămînt , ea a fost și este  o muză pentru  dezvoltarea culturilor naționale,  ulterior apa a fost proslăvită în nenumărate  cîntece, poezii și texte cu potențial de patrimoniu național.

 

STRIGĂT LA CER

Prin venele bătrânului Pământ

Elexirul vieţii se prelinge,

E lacrima Domnului Sfânt,

La noi apă i se zice.

Apa pură, lină de cândva

E bolnavă, plânge şi suspină

Şi doreşte iarăşi să devină

Pentru om o apă cristalină...

Însă voce ei nu se aude

Strigătu-i ajunge pân-la cer,

C-un mesaj în univers pătrunde,

Căci valorile din oameni pier...

Omule, ajunge, fie-ţi milă,

Viitorul de mîna ta depinde,

Îngrigeşte aerul, izvorul,

Noi de sănătate ducem dorul.

 

Apa cea de toate zilele,

Dă-ne nouă astăzi raţiunea,

Dorinţa şi puterea de a învinge minţile,

Minţele şi mînele care tind să distrugă

Tot cea creat Bunul Dumnezeu:

Apa,

      Cerul,

               Pământul...

                                       

 Autor : Mogîldea Cristina, inginer-hidrolog categoria I

 

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ