Prognoza roadei medii de porumb pentru boabe pe teritoriul

Republicii Moldova în anul 2017

 

În rezultatul investigaţiilor agrometeorologice efectuate privind situaţia curentă şi evoluţia condiţiilor meteorologice pentru fenofazele ulterioare ale porumbului, Serviciul  Hidrometeorologic  de  Stat  prognozează în medie pe țară o roadă de circa 31-34 ch/ha (roada medie pentru ultimii 10 ani a constituit 29 ch/ha).

 

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ