Prognoza roadei medii de porumb pentru boabe pe teritoriul

Republicii Moldova în anul 2016

 

În rezultatul investigaţiilor agrometeorologice efectuate privind situaţia curentă şi evoluţia condiţiilor meteorologice pentru fenofazele ulterioare ale porumbului, Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează în medie pe țară o roadă de circa 29-32 ch/ha.

 

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ