Cooperarea între Serviciul Hidrometeorologic de Stat

și Asociația Meteorolologică din Japonia

 

În data de 11 iulie a avut loc un eveniment important în activitatea Serviciul Hidrometeorologic de Stat - semnarea Declarației Comune de Intenție cu Asociația Meteorologică din Japonia.

Colaborarea bilaterală între Serviciul Hidrometeorologic de Stat și Asociația Meteorolologica din Japoniapentru Serviciu este foarte importantă și activitățile care urmează să fie desfășurate în cadrul cooperării, vor contribui la o utilizare mai eficientă a echipamentului din dotarea Serviciului cît și a potențialului informațional. Această colaborare de asemenea, va contribui la una din activitățile primordiale ale Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în special îmbunătățirea calității prognozelor vremii și de avertizare a fenomenelor nefavorabile în scopul reduceriiposibilelor pagube umane și al bunurilor materiale.

Dat fiind faptul că cererea pentru serviciile climatice este în continuă creștere, unul din obiectivele Serviciului Hidrometeorologic de Stat pentru perioada imediat următoare, este și furnizarea către consumatori a informaţiei calitative privind starea şi prognoza vremii, aplicarea datelor hidrometeorologice în cercetările cu privire la schimbarea climei pe teritoriul Republicii Moldova şi în regiune, astfel contribuind la asigurarea unei dezvoltări durabile a economiei şi protecţieia mediului în regiune.

Astfel se va facilita crearea produsului informativ necesar factorilor de decizie în evaluarea factorilor de risc, adaptarea economiei naţionale la schimbările climatice cît și asigurarea unei dezvoltării durabile şi de protecție a mediului.

În această ordine de idei, Serviciului Hidrometeorologic de Stat exprimă mulțumire și recunoștință colegilor de la Asociația Meteorolologica din Japonia pentru vizita efectuată, precum și de dorința în colaborarea cu Serviciul Hidrometeorologic de Stat din Republica Moldova.


 

 

 

                 

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ