Aniversare

60 ani de activitate a staţiei meteorologice din Făleşti

 

 Data de 12 august 2017 marchează cea de-a  60-a aniversare a deschiderii staţiei meteorologice din oraşul Făleşti. Pe 12 august 1957, la această staţie, au fost iniţiate observaţiile meteorologice, iar începând cu anul 1961 s-au iniţiat şi observaţiile agrometeorologice.

De la începutul funcţionării acestei staţii pînă actualmente s-au efectuat un şir imens de observaţii meteorologice şi agro-meteorologice după parametrii: temperatura şi umiditatea aerului, temperatura şi umiditatea solului, precipitaţii căzute, viteza şi direcţia vîntului, caracteristica norilor, fenomene meteorologice, etc.. Aceste date sunt utilizate pentru prognoze meteorologice şi pentru avertizări privind fenomene meteorologice periculoase şi extrem de periculoase dar şi în  diverse sectoare ale economiei. Datorită efectuării intense a observaţiilor meteorologice, anume această staţie meteorologică din Făleşti a înregistrat în 7 august 2012, cea mai înaltă temperatură - 42,4°Ń. Această valoare s-a dovedit a fi cea mai înaltă temperatură înregistrată vre-odată pe parcursul a 100 ani de măsurători meteorologice efectuate pe teritoriul Republicii Moldova.

Datele observaţiilor meteorologice de la staţia Făleşti sunt parte componentă a Îndrumărilor climatice, desemenea acestea sunt incluse în monografia „Clima Moldovei“ dar şi în descrierile climatice şi aplicaţiile ştiinţifice privind resursele naturale ale ţării.

La dezvoltarea staţiei au contribuit fructuos un şir de conducători, astfel primul şef al staţiei Făleşti a fost Borodulina L. S., mai tîrziu fiind urmată de alţi succesori Jarkuţkaia M. N., Cambur Z. A., Mihailova I. V. Începînd cu anul 1990 şi pînă în prezent staţia este condusă de Temciuc E. I.. Desigur că un aport deosebit pe parcursul anilor a fos adus şi continua cu contribuţia sa angajaţi calificaţi şi dedicaţii profesiei cu numele:  Efimova P. I., Popova A., Tulup L., Beleaeva V. A., Rusanovscaia O. A., Rurac N. D., Cernova V. I., Dolgan N. L., Mihailova L. C., Razdalovscaia E. V., Raspaşniuc N. I., Antonciuk N. V.., Carpenco I. M., Bokii N. N., Razdalovscaia G. I., Şoldan E. V.

Profesia meteorolog este o profesie nobilă dar deloc uşoară, în unele momente chiar dificilă şi periculosă. Indiferent de vremea de afară, zi şi noapte, meteorologii merg la staţie pentru a efectua un şir de observaţii, care pînă în prezent, necătînd la performanţele tehnologiilor şi echipamentelor moderne, anumite fenomene metorologice rămîn a fi înregistrate vizual.  Această profesie necesită cunoştinţe, meticulozitate şi respectarea cu stricteţe a cerinţelor stipulate în Ghidurile de măsurători ale Organizaţiei Meteorologice Mondiale.

Cu această ocazie şi aniversare frumoasă 60 ani venim cu un mesaj de felicitare pentru întreg colectivul staţiei meteorologice Făleşti, dorindu-vă mulţi ani dragi colegi!

Sănătate, perseverenţă, succese în activitatea zilnică, vreme bună şi prosperitate în casa dumneavoastră.

                   Prim-vicedirectorul  Serviciului  Hidrometeorologic de Stat         Bălan V. 

                                                                                                                          

 

 

 

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ