NOTĂ INFORMATIVĂ

cu privire la situația hidrologică din râurile și bazinele acvatice

la 20 februarie 2017

Direcția Hidrologie din cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat a efectuat evaluarea cantitativă și starea resusrselor de apă de suprafață din perioada rece a anului și prezintă:

Caracteristica Formațiunilor de gheață

În r. Prut:

- sectorul s. Criva – or.Costești se menține pod de gheață cu ochiuri și fisuri, grosimea gheții de 18-25 cm;

- sectorul or. Costești – or. Ungheni se menține predominant gheață la mal;

- sectorul or.Ungheni – gura de vărsare a râului se menține pod de gheață compact, grosimea gheții de 10-25 cm.

În r. Nistru:

- sectorul s. Naslavcea – or. Soroca formațiunile de gheață lipsesc;

- sectorul or. Soroca – or. Dudăsari se menține pod de gheață compact, grosimea gheții de 11-28 cm;

- sectorul or. Dubăsari - or. Vadul lui Vodă gheața lipseste;

- sectorul or. Vadul lui Vodă - gura de vărsare a râului se menține pod de gheață cu ochiuri și fisuri, grosimea gheții de 10-14 cm.

În râurile mici:

- în râurile din nordul țării se menține podul de gheață cu ochiuri și pod de gheață întrerupt;

- în râurile din centrul și sudul țării se menține predominant gheață la mal;

- în râul Bîc în aval de orașaul Chișinău gheața lipseste.

Grosimea gheții în râurile mici din țară constituie circa 7-15 cm.

În bazinele acvatice se menține pod de gheață cu grosimea între 15-22 cm.

 

Caracteristica rezervelor de apă din zăpadă

 

Stratul stabil de zăpadă în iarna 2016-2017 în bazinile hidrografice a râurilor din țară
s-a format în prima decadă a lunii ianuarie 2017.

La data de 20 februarie 2017 grosimea stratului de zăpadă din țară oscilează în limitele 4-14 cm.

 

Conținutul de apă din zăpadă:

- în cursul superior al râului Nistru (Ucraina) constituie 10 mm. (valoarea medie multianuală a rezervei de apă din zăpadă constituie 38 mm);

- în cursul superior al râului Prut (Ucraina) circa 13 mm (valoarea medie multianuală a
rezervei de apă din zăpadă constituie 42 mm).
 

Valoarea medie multianuală a rezervei de apă din zăpadă la începutul Apelor Mari de
Primăvară pe teritoriul Republicii Moldova, constituie;

- în partea de nord 30-40 mm;

- în partea centrală 20-30 mm;

- în partea de sud 15-20 mm.

 

Informații privind nivelurile apei în lacurile de acumulare

 

Nivelul apei în lacurile de acumulare este mai jos de Nivelul Normal de Retenție:

Nivelul Normal de Retenție (NNR) - element al unui lac de acumulare corespunzător
celei mai ridicate cote a nivelului apei în lac, în cursul unei expluatări normale.


Lacul de acumulare Dnestrovsc -1 (r. Nistru, Ucraina) nivelul apei este mai jos de cît NNR cu 3.58 m, volumul liber al Rezervorului Dnestrovsc pînă la atingerea cotei NNR este de circa 490 mln. m3
Lacul de acumulare Dubăsari (r. Nistru,) nivelul apei aprope de NNR.
Lacul de acumulare Costești-Stînca (r. Prut) cu circa 2,89 m,volumul liber al Rezervorului Costești-Stînca pînă la atingerea cotei NNR este de circa 159 mln m3.
 

Dinamica Apelor Mari de Primăvară sunt în raport direct atît cu evoluția condițiilor
hidrometeorologice din munții Carpați cît și celor din teritoriul Republicii Moldova.

 

Apele Mari de Primăvară

 

ΐpele Mari de Primăvară (AMP) – fenomen hidrologic ce se caracterizează prin creşteri lente de nivel al apei în rîu, în anotimpul primăvara, care se repetă relativ periodic aproximativ în aceieași perioadă, condiţionate de topirea zăpezilor şi ploi suprapuse din bazinele rîurilor de cîmpie; drept consecinţă a lor sunt inundate terenurile joase, ca regulă albia majoră a rîurilor.

Ţinând cont de specificul iernii 2016-2017 caracterul Apelor Mari de Primăvară va fi determinat de evoluția proceselor meteorologice şi hidrologice (de cantitatea si intensitatea precipitaţiilor şi evoluția temperaturii aerului).

Volumului scurgerii Apelor Mari de Primăvară în anul 2017 sunt prognozate aproximativ la 60% din valoarea medie multianuală. Frecvenţa acestor valori se înregistrează odată în 5 ani (r.Nistru) şi odată în 4 ani (r.Prut).

 

Volumul AMP în r. Nistru se prognozează 1,0-1,4 km3 (norma – 1,9 km3).

Volumul AMP în r. Prut se prognozează 0,20-0,28 km3 (norma – 0,40 km3).

Volumul AMP in r. Raut se prognozeaza 30 mln.m3 (norma 88,1 mln.m3)

 

În restul râurilor mici din țară volumul scurgerii Apelor Mari de Primăvară este prognozat mai mic de 50% din valoarea medie multianuală.

 

Debitele şi nivelurile maximale de apă în râurile Nistru şi Prut pe teritoriul țării vor depinde de volumul debitelor de apă deversate din lacurile de acumulare şi vor fi raportate prin difuzarea prognozelor de scurtă durată cu anticipare de 1-5 zile.

 

Actualul volum liber în lacurile de acumulare Costești-Stînca și Dnestrovsc permit depozitarea și tranzitarea Apelor Mari de Primăvară prognozate.

 

Începutul Apelor Mari de Primăvară atît în râurile Nistru si Prut cît și în râurile mici şi cursurile intermitente din țară se prognozează la mijlocul decadei a treia a lunii februarie.

 

Fenomenul se va exprima foarte slab, din cauza rezervelor mici de apă din zapadă și a alimentării insuficiente cu apă din stratul acvifer. La data de 20 februarie stratul de zăpadă se menține în partea de nord și centrul țării, în partea de sud a țării stratu de zăpadă lipseşte, deacea volumul și caracterul Apelor Mari de Primăvară va depinde de precipitaţiile căzute și de evoluția condițiilor meteorologice.

 

Agenţii economici, pe teritoriul cărora sunt amplasate lacuri de acumulare şi iazuri, cât şi proprietarii de obiecte hidrotehnice sunt obligați să acorde o atenţie deosebită stării barajelor, deoarece în perioada Apelor Mari de Primăvară starea avariată a barajelor poate duce la ruperea lor, provocând formarea undei de viitură, ce poate inunda unele localităţi cît şi infrastructura diferitor construcții.

 

           

Director                    Mihail Roibu

 

Exec:    V. Cazac

Tel:      (022) 77 36 22 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ