Caracterizarea condiţiilor meteorologice pe  20-21 aprilie 2017

pe teritoriul Republicii Moldova

 

Pe 20-21 aprilie în legătură cu deplasarea ciclonului sudic pe cea mai mare parte a teritoriului Moldovei s-au semnalat condiţii meteorologice foarte complicate averse de ploaie, zăpadă, lapoviţă, depuneri de lapoviţă pe conductori şi arbori, vânt puternic în rafale, de asemenea şi îngheţuri, ceea ce a dus la consecinţe catastrofale pentru economia ţării.

Cantitatea de precipitaţii căzute sub formă de ploaie, zăpadă şi lapoviţă pe 20-21 aprilie în raioanele din nordul ţării a constituit de la 2 până la 25 mm (10-60% din norma lunară). În raioanele centrale şi din sudul ţării suma lor a atins 1-2 norme lunare (35-74 mm). O mare cantitate de precipitaţii a căzut în regiunea PAM Anenii Noi, Căuşeni, Basarabeasca, Vulcăneşti şi PH Brânza - 76-82 mm (215-230% din norma lunară), ceea ce în aceste localităţi în luna aprilie se observă pentru prima dată pe întreaga perioadă de observaţii.

Precipitaţii  cu  intensitate  deosebit  de  mare s-au  înregistrat  pe 20 aprilie  pe  cea  mai mare  parte  a teritoriului  ţării în  decurs  de  24 ore  au  căzut  de  la 40 până la 57 mm (PAM Vulcăneşti), ceea ce în luna aprilie izolat se semnalează pentru prima dată (SM Chişinău, Ceadâr-Lunga, PAM Anenii Noi, Căuşeni, Vulcăneşti şi PH Brânza).

Pe  20  aprilie  anul  2017 după  o  absenţă  de  două  luni  a  stratului  de  zăpadă  (de la 20-26 februarie) aproape pretutindeni acesta din nou s-a format, ceea ce în această perioadă izolat în teritoriu se semnalează în medie o dată la 20-30 de ani, dar pretutindeni in această perioadă stratul de zăpadă s-a stabilit pentru prima dată.

Grosimea maximă a stratului de zăpadă pe platformele meteorologice din 21 aprilie în raioanele din nordul  ţării a atins 5-14 cm, în cele centrale şi din sud - preponderent 20-40 cm. Însă  izolat (SM Bălţata, Chişinău, Comrat) grosimea  acestuia  a  constituit 47-57 cm, ceea  ce cu 5-6 cm a depăşit grosimea maximă anuală a stratului de zăpadă pentru perioada de 70 de ani de observaţie.

Conform datelor ridicărilor nivometrice, efectuate doar în pentade, pe 20 aprilie în mun. Chişinău, pe ruta de ridicări nivometrice în câmp, grosimea medie a stratului de zăpadă a constituit 13 cm. Echivalentul în apă al stratului de zăpadă în această zi a fost aproape de normă 51 mm, sau 113% din normă. Asemenea echivalent în apă al stratului de zăpadă corespunde presiunii de zăpadă de 51 kg/m2 pe o suprafaţa orizontală. Echivalentul în apă al stratului de zăpadă maximal pe ruta de ridicări nivometrice în câmp în mun. Chişinău pentru toată perioadă de observaţie a constituit 116 mm (luna ianuarie 1987). Echivalentul în apă al stratului de zăpadă  maxim pe ruta de ridicări nivometrice în câmp  pentru toată perioada  de observaţie a constituit  în teritoriu 88 (SM Cahul) 147 mm (1996, Briceni), echivalentul în apă al stratului de zăpadă mediu 22-53 mm.

Însă, din cauza precipitaţiilor puternice căzute în noaptea de 20 spre 21 aprilie sub formă de zăpadă şi lapoviţă, spre dimineaţa  de 21 aprilie grosimea şi echivalentul în apă al stratului de zăpadă a crescut semnificativ şi a atins dimensiuni maxime. Conform metodei indirecte de calcul, echivalentul  în  apă al  stratului  de  zăpadă de pe platformele meteorologice pe 21 aprilie a  constituit  în   raioanele  din  centrul  şi  sudul  ţării  în  fond  200-400 mm,  în  mun.  Chişinău 450 mm, ceea ce de 6-10 ori a depăşit norma.

Durata  totală  de cădere a precipitaţiilor sub formă de zăpadă şi lapoviţă pentru perioada 20-21  aprilie  în  raioanele  centrale  şi  de sud ale ţării, în fond a constituit  25-30 de ore, în mun. Chişinău 37 de ore.

În perioada 20-21 aprilie s-au semnalat depuneri de lapoviţă pe arbori şi pe firele  de comunicaţii  şi  electrice. Dimensiunea  acestora  pe  conductorii  chiciurometrului  (înălţimea de 2 m) de  pe platformele meteorologice în fond a constituit 2-20 mm, izolat aceasta a atins valori deosebit de periculoase 51 mm (pe 21 aprilie la SM Bravicea). Presiunea de zăpadă de pe fire şi copacii a agravat şi presiunea vântului. Viteza vântului în această perioadă a atins preponderent 12-22 m/s.

Temperatura aerului în perioada 20-21 aprilie izolat a scăzut pînă la -1C, ceea ce în această perioadă se semnalează în medie o dată în 2-10 ani.

Complexitatea condiţiilor meteorologice periculoase semnalate în perioada 20-21 aprilie, un primul rînd deosebit de puternic a influenţat asupra fondului forestier naţional şi a cauzat daune într-o oarecare măsură în ecosistem. De asemenea, au fost create condiţii nefavorabile pentru traficul transportului, au fost provocate daune semnificative obiectelor economiei naţionale şi culturilor agricole, precum şi firelor de comunicaţii şi electrice.

 

                 

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ