Vizita de lucru a Viceministrului mediului Victor Morgoci la Serviciul Hidrometeorologic de Stat.

 

 

Vineri, 24 februarie 2017, viceministrul mediului Victor Morgoci a efectuat o vizită de lucru la Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Viceministrul a trecut în revistă subdiviziunile Serviciului, familiarizîndu-se cu activitatea, sarcinile, baza tehnico-materială și fondul de date al Serviciului.

 

 

 

Viceministru a comunicat cu angajații și a luat cunoștință cu problemele actuale cu care se confruntă  Serviciul. În discuție s-a axat pe problema stringentă de optimizare a Serviciului, prin care  a ținut să atragă atenția asupra faptului că la etapa actuală a dezvoltării și ralierii la procesle de intergrare europeană, se solicită cunoașterea practicelor internationale  în domeniu, în special la capitolul activitatea hidrometeorologică și monitoringului calității mediului.

 

 

 În cadrul vizitei, viceministrul mediului a aprecit eforturile depuse de către angajații Serviciului întru colaborarea și consolidarea capacităților de prevenire, infotmare și intervenție în cazul declanșării fenomenelor hidrometeorologice periculoase și cele care au tangență la calitatea componentelor de mediu.

 

 

 La finalul vizitei viceministrul mediului a menționat faptul că Ministerul Mediului  la rîndul său  va oferi sprijin necesar pentru realizarea tuturor intențiilor pentru îmbunătățirea capacităților de activitate a Serviciului Hidrometeorologic de Stat.    

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ