Raport privind studiul hidrografic a râului Ialpug
la debuşarea în lacul Ialpug

 

Conform  demersului din 26.07.16 cu privire la efectuarea măsurătorilor de debit conform ,, Programului de efectuarea măsurătorilor de debit pe râul Prut” din data de 28.07.16 la P/H automatizate la Cantemir, Cahul, precum  şi   efectuarea măsurătorilor  de  debit la postul hidrologic Ciumai, efectuarea studiului    hidromorfologic    a  râul Ialpug  pe segmentul Ciumai  gura de revărsare  a  râului  Ialpug în Lacul Ialpug  din  Ucraina .

În perioada  28-29.07.16 lucrările  au fost efectuate de către specialiştii:

  •      Şef  Direcţia Hidrologie                                             V. Cazac

  •      Inginer Coordonator Centrului Monitoring Hidrologic   D. Cojocaru

  •      Inginer  Centrului Monitoring Hidrologic                     D. Prepeliţă

 

 Şeful  Direcţiei   Hidrologie                              V.Cazac   

Data                                                                                 01.08.2015

 

Au fost efectuate următoarele:

P/H  Cantemir

1.    S-a constatat: Mira hidrologică  şi  scările postului sunt înnămolite, nivelul apei este  mai jos de cât nivelul mirei hidrologice.

2.     S-a efectuat:  curăţarea porţiunii de teren al postului, care includ scările metalice şi rigla, efectuarea măsurătorilor de debit.

3.     Este necesar: repararea şi consolidarea parţială a construcţiei postului, de curăţat ( în fiecare lună) porţiunea de teren al postului (scările, rigla)  care este supusă înnămolirii, de schimbat  tubul de protecţie, sau anularea senzurului SBC

 

 

P/H Cahul

1.     S-a constatat:  mira hidrologica este înnămolită, Data Logger   FIEDLER M4016  nu funcţionează.

2.     S-a efectuat:  măsurători de debit.

3.   Este necesar: repararea  de urgenta a FIEDLER M4016 , curăţarea  mirei hidrologice de nămol şi arbuşti, pentru următoarea vizită.

 

 

 

P/H Ciumai

1.     Sa efectuat: măsurători de debit, studiul hidromorfologic  a râului Ialpug pe segmentul Ciumai - lacul Ialpug Ucraina .

2.    Este necesar: Amenajarea teritoriului şi instituirea Postului Hidrologic Ciumai, efectuarea măsurătorilor de debit o dată pe lună. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ