Lucrările şi inspectarea Posturilor Hidrologice Naslavcea -Rezina,
şi vizitarea Barajului-2 al Hidrocentralei  Novodnestrovsc

 

Conform  demersului din 08.08.2016 cu privire la efectuarea lucrărilor de mentenanţă la posturile hidrologice:Naslavcea,Soroca,Sănătăuca, Rezina, Jeloboc, precum şi efectuarea măsurătorilor de debit la postul hidrologic Unguri  din data de  10.08.16, tot odată sa efectuat dezasamblarea  mirei hidrologice la postul hidrologic Nimereuca.

În perioada  10-12.08.16 lucrările  au fost efectuate de către specialiştii:

  • Şef  Direcţia Hidrologie                                              V. Cazac

  • Inginer  Centrului Monitoring Hidrologic                      D. Prepeliţă

  

Şeful  Direcţiei   Hidrologie                       V.Cazac

   Data                                                         16.08.2015

 

Au fost efectuate următoarele:

Vizitarea  lacului de liniştire a Hidrocentralei Dnestrovsc 2

 

 

 

 

 

 

P/H Naslavcea

1.   S-a constatat:  postul este intro satre buna de functionare, necesita de a fi efectuat lucrări de mentenanţă.

2.    S-a efectuat:  curăţarea porţiunii de teren al postului, care includ scările metalice şi rigla, lucrări de mentenanţă.

3.  Este necesar:  de întreprins lucrări de mentenanţă  o data pe lună, amenajarea teritoriului  din jurul postului 

 

 

 

 

 

P/H Ungurii

1.   S-a constatat:  necesitatea efectuării  lucrărilor de mentenaţă, înşurubarea a unei bucăţi de miră  hidrologică.

2.   S-a efectuat:  măsurători de debit.

3.   Este necesar:  efectuarea mentananţei o dată pe lună, curăţarea  mirei hidrologice .

 

 

 

 

P/H Soroca

1.    S-a efectuat:  lucrări de mentenanţă, schimbarea acumulatorului.

2.  Este necesar:  lucrări de mentenanţă o dată pe lună, precum şi schimbarea acumulatorului după necesitate.

 

 

 

 

P/H Nimereuca

1.    S-a efectuat: dezmembrarea  mirei hidrologice,  transportarea  la depozitul SHS.

2.   Este necesar: de a organiza o deplasare cu tehnica mare pentru a putea dezmembra  scara postului, precum si suportul  care este  suspendat pe stâlpul  postului, si transportate la SHS.

 

 

 

 

 

 

P/H Sănătăuca

1.   S-a constat: postul este intr-o stare de funcţionalitate bună, efectuarea lucrărilor de mentenanţă.

2.   S-a efectuat: lucrări de mentenanţă, şi calibrarea sensurilor.

3.  Este necesar: de întreprins lucrări de mentenanţă şi calibrarea sensurilor  minim o data pe lună.

 

 

 

 

P/H Rezina

1.   S-a constatat: necesitatea de a fi întreprinse lucrări de mentenanţă şi calibrarea sensurilor.

2.   S-a efectuat: lucrări de mentenanţă, cabrarea sensurilor, precum şi efectuarea maturatorilor  pentru instalarea  unei cutii  exterioare.

3.  Este necesar: de construit o cutie de metal pentru a putea fi apărată  cutia  postului de vandali.

 

 

 

P/H Jeloboc

1.  S-a constatat:  necesitatea efectuării  calibrării senzorului, schimbarea baterii.

2. S-a efectuat: calibrarea senzorului,  schimbarea baterii,  efectuarea trening cu observatorul postului hidrologic.

3. Este necesar: calibrarea senzorului o dată pe lună,  repararea acoperişului  a încăperii (căsuţa ) postului, vopsirea postului hidrologic

 

 

 

 

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ