Administraţia  Meteorologie Hidrologie Monitoringul Calităţii Mediului Finanţe şi Contabilitate

ro en ru Principal           

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale  vremii    Caracterizări  climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

 

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT

DIRECŢIA MONITORING AL CALITĂŢII MEDIULUI

Buletin zilnic privind poluarea şi prognoza poluării aerului atmosferic

în mun. Chişinău, Bălţi şi s. Mateuţi (r-nul Rezina),

la situaţia din 21 iulie 2017, orele 12:00

În intervalul dat influența unui front atmosferic oclus și lipsa straturilor de reținere în orele de zi nu au contribuit la acumularea intensivă a poluanților în aer.

Pe 20 iulie în mun. Chişinău, Bălţi și s. Mateuţi (r-nul Rezina) nivelul poluării aerului, conform evaluării indicilor calităţii aerului atmosferic, s-a constatat ca redus.

Concentraţia maximă momentană a depăşit norma sanitară:

în mun. Chișinău pentru dioxid de azot    de 1,1-1,2 ori, str. Calea Ieșilor,

Vladimirescu, Fântânilor;

la ora 1300, 1900 (20.07), 700 (21.07);

 

DEBITUL DOZEI AMBIENTALE A RADIAŢIEI GAMA

Conform datelor colectate de la 7 staţii manuale și de la 5 stații automate, amplasate pe platformele meteorologice din teritoriul republicii, valorile debitului dozei ambientale a radiaţiei gama pe 20 iulie s-au încadrat în limitele normei admisibile, constituind 0,11-0,16 μSv/h*.

(limita de avertizare 0,25 μSv/h) *(1 μSv/h ≈100 μR/h, [Sv]SI = Sievert).

Minima: 0,11 μSv/h (11 μR/h) la staţia Baltata în data de 20 iulie la ora 700.

Maxima: 0,16 μSv/h (16 μR/h) la staţia Bravicea în data de 20 iulie la ora 2000.

 

PROGNOZA CALITĂŢII AERULUI ATMOSFERIC

în intervalul 21.07 22.07.2017

În intervalul dat factorii meteorologici vor contribui la acumularea poluanților în aer, cauza principală fiind valorile înalte ale temperaturii aerului și mișcarea slabă a maselor de aer. Se prevede depășirea normelor și majorarea concentrațiilor noxelor.

Pentru prevenirea creşterii concentraţiei periculoase a poluanţilor în aer, SHS avertizează despre inadmisibilitatea arderii miriştilor şi a altor resturi vegetale.

Pentru prevenirea creşterii concentraţiei periculoase a poluanţilor în aer, Serviciul Hidrometeorologic de Stat  recomandă serviciilor comunale și populației să efectueze cît mai urgent  curățirea umedă a străzilor și terenurilor adiacente.

 

  Hărţi zilnice privind poluarea aerului

 

MUN.CHIŞINAU

MUN.BĂLŢI

MUN.TIRASPOL

MUN.BENDER

OR.RÎBNIŢA, s. Mateuţi(r-nul.REZINA)

ORAŞELE
monitorizate

 

 

Direcţia Monitoring al Calităţii Mediului

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea în Chişinăuuu
Download informer codd

Webmaster Principal Default homepage Favorite