Administraţia  Meteorologie Hidrologie Monitoringul  Calităţii  Mediului Finanţe şi Contabilitate

ro en ru Principal           

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale  vremii    Caracterizări  climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

 

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT

DIRECŢIA MONITORING AL CALITĂŢII MEDIULUI

Buletin zilnic privind poluarea şi prognoza poluării aerului atmosferic

în mun. Chişinău, Bălţi şi s. Mateuţi (r-nul Rezina),

la situaţia din 22 iunie 2017, orele 12:00

 

În ultimele 24 de ore în mun. Bălți ploile atestate și vântul din sectorul de vest, îndeosebi moderat au contribuit la dispersia poluanților din aer, doar în mun. Chișinău lipsa precipitațiilor și valorile relativ înalte ale temperaturii aerului au dus la majorarea concentrațiilor noxelor.

 

 Pe 21 iunie în mun. Chişinău, Bălţi și s. Mateuţi (r-nul Rezina) nivelul poluării aerului, conform evaluării indicilor calităţii aerului atmosferic, s-a constatat ca redus.

 

Concentraţia maximă momentană a depăşit norma sanitară:

     

în mun.  Chișinău pentru  dioxid de azot                     de 1,1-1,6 ori, str. Vladimirescu,

                                                                                               Fântânilor, Uzinelor, bd. Moscova

                                                                                               la ora 1300, 1900 (21.06), 700 (22.06);

 

                                                              fenol                     de 1,1 ori, str. Vladimirescu, Grenoble

                                                                                               la ora 1900 (21.06), 700 (22.06).

         

 

DEBITUL DOZEI AMBIENTALE A RADIAŢIEI GAMA

 

Conform  datelor colectate de la 7 staţii manuale și de la 5 stații automate, amplasate pe platformele meteorologice din teritoriul republicii, valorile debitului dozei ambientale a radiaţiei  gama  pe  21 22 iunie  s-au încadrat  în  limitele  normei  admisibile,  constituind 0,12-0,17 μSv/h*.(limita de avertizare 0,25 mSv/h)

*(1 μSv/h ≈100 mR/h, [Sv]SI = Sievert).

Minima: 0,12 μSv/h (12 μR/h)   la staţia Balţata În data de 20 iunie la ora 2000 

Maxima: 0,17 μSv/h (17 μR/h)   la staţia Bravicea  în data de 21 iunie  la ora 2000

    

 

  PROGNOZA CALITĂŢII AERULUI ATMOSFERIC

în intervalul 22.06 23.06.2017

         

În intervalul dat influența sectorului cald, vântul slab și lipsa precipitațiilor vor contribui la acumularea poluanților în aer, iar radiația solară intensă poate crea premise pentru majorarea concentrațiilor de aldehidă formică. Se prevăd depășiri ale normelor sanitare în orașele monitorizate.

 

 

  Hărţi zilnice privind poluarea aerului

 

MUN.CHIŞINAU

MUN.BĂLŢI

MUN.TIRASPOL

MUN.BENDER

 

          OR.RÎBNIŢA,        s. Mateuţi(r-nul.REZINA)

ORAŞELE
monitorizate

 

 

 

Direcţia Monitoring al Calităţii Mediului

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea în Chişinăuuu
Download informer codd

Webmaster Principal Default homepage Favorite