Administraţia  Meteorologie Hidrologie Monitoringul  Calităţii  Mediului Finanţe şi Contabilitate

ro en ru Principal           

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale  vremii    Caracterizări  climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

 

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT

DIRECŢIA MONITORING AL CALITĂŢII MEDIULUI

Buletin zilnic privind poluarea şi prognoza poluării aerului atmosferic

în mun. Chişinău şi Bălţi,

la situaţia din 27 aprilie 2017, orele 12:00

 

În ultimele 24 de ore variația maselor de aer și lipsa straturilor de reținere din orele de zi au contribuit la dispersia poluanților din aer. Totodată, intensificările vântului de până la 12 m/s au dus la majorarea concentrațiilor cu suspensii solide (praf), îndeosebi în mun. Chișinău.

Pe 26 aprilie în mun. Chişinău, Bălţi și s. Mateuţi (r-nul Rezina) nivelul poluării aerului, conform evaluării indicilor calităţii aerului atmosferic, s-a constatat ca redus.

 

Concentraţia maximă momentană a depăşit norma sanitară:

 

în mun. Chișinău  pentru  suspensii solide        de 1,2-1,6 ori, str. Fîntînilor, Uzinelor,

                                                                                      la ora 1300, 1900 (26.04), 700 (27.04);

       

                                                                 fenol         de 1,1 ori, str. Vladimirescu,

                                                                                      la ora 700 (27.04).

 

DEBITUL DOZEI AMBIENTALE A RADIAŢIEI GAMA

Conform datelor colectate de la 12 staţii meteorologice, amplasate în teritoriul republicii, valorile debitului dozei ambientale a radiaţiei gama pe 2627 aprilie s-au încadrat în limitele normei admisibile, constituind 0,10-0,15 μSv/h*. (limita de avertizare 0,25 μSv/h)

*(1 μSv/h ≈100 μR/h, [Sv]SI = Sievert).

Minima: 0,10 μSv/h (10 μR/h)   la staţia Cahul în data de 26 aprilie la ora 2000

Maxima: 0,15 μSv/h (15 μR/h)   la staţiile Soroca în data de 26 aprilie la ora 2000

Notă: De la 17 iunie a. 2016 staţiile din partea stîngă a Nistrului au suspendat transmiterea datelor zilnice despre nivelul de poluare a aerului atmosferic şi debitului dozei ambientale a radiaţiei gama, în baza Protocolului semnat de către părţi în data de 10.06.2016.

 

PROGNOZA CALITĂŢII AERULUI ATMOSFERIC

în intervalul 27.04 28.04.2017

În intervalul dat advecția aerului cald și vântul din sectorul de sud moderat, izolat cu intensificări de până la 15-18 m/s vor contribui la dispersia poluanților din aer. Totodată, posibil se va menține majorarea concentrațiilor cu suspensii solide.

 

  Hărţi zilnice privind poluarea aerului

 

MUN.CHIŞINAU

MUN.BĂLŢI

MUN.TIRASPOL

MUN.BENDER

 

          OR.RÎBNIŢA,        s. Mateuţi(r-nul.REZINA)

ORAŞELE
monitorizate

 

 

 

Direcţia Monitoring al Calităţii Mediului

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea în Chişinăuu
Download informer codd

Webmaster Principal Default homepage Favorite