Administraţia  Meteorologie Hidrologie Monitoringul  Calităţii  Mediului Finanţe şi Contabilitate

ro en ru Principal           

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale  vremii    Caracterizări  climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

 

SERVICIUL HIDROMETEOROLOGIC DE STAT

DIRECŢIA MONITORING AL CALITĂŢII MEDIULUI

Buletin zilnic privind poluarea şi prognoza poluării aerului atmosferic

în mun. Chişinău, Bălţi, Tiraspol, Bender, or. Rîbniţa şi s. Mateuţi (r-nul Rezina)

la situaţia din 20 iulie 2016, orele 12:00

 

În ultimele 24 de ore s-a menținut vreme cu caracter instabil. Factorii meteorologici au contribuit la dispersia poluanților din aer. Depășiri ale normelor sanitare s-au atestat pentru perioade scurte de timp.

Pe 19 iulie în mun. Chişinău, Bălţi și  s. Mateuţi (r-nul Rezina) nivelul poluării aerului, conform evaluării indicilor calităţii aerului atmosferic, s-a constatat ca redus.

 

Concentraţia maximă momentană a depăşit norma sanitară:

     

în mun. Chișinău  pentru  suspensii solide        de 1,4 ori, str. Vladimirescu,

                                                                                    la ora 1900 (19.07);                     

                                               dioxid de azot           de 1,2-1,4 ori, str. Grenoble, Calea Ieșilor,

                                                                                    la ora 1300 (19.07);                    

                                               fenol                           de 1,4 ori, str. Uzinelor,

                                                                                    la ora 1300 (19.07);                      

în mun. Bălți  pentru  suspensii solide                de 1,2 ori, str. Ștefan cel Mare,

                                                                                    la ora 700 (20.07).                     

                                              

 

 

 

DEBITUL DOZEI  AMBIENTALE A  RADIAŢIEI GAMA

 

Conform datelor colectate de la 17 staţii meteorologice, amplasate în teritoriul republicii,  valorile debitului dozei ambientale a radiaţiei gama pe  19 20 iulie s-au încadrat în limitele normei admisibile, constituind 0,11 - 0,19 μSv/h*. (limita de avertizare 0,25 mSv/h)

*(1 μSv/h ≈100 mR/h, [Sv]SI = Sievert).

 

Minima: 0,11 μSv/h (11 μR/h) la staţiile Soroca, Faleşti, Şt.Vodă  în data de 20 iulie la ora 0700

Maxima: 0,19 μSv/h (19 μR/h)   la staţia Comrat  în data de 19 iulie la ora 2000  şi la staţia Bălţi în data de 20 iulie la ora 0700 

 

Notă: De la 17 iunie a. 2016 staţiile din partea stîngă a Nistrului au suspendat transmiterea  datelor zilnice despre nivelul de poluare a aerului atmosferic şi debitului dozei ambientale a radiaţiei gama, în baza Protocolului semnat de către părţi în data de 10.06.2016.

 

 

    PROGNOZA  CALITĂŢII AERULUI  ATMOSFERIC

în  intervalul  20.07 21.07.2016

 

În intervalul dat caracterul instabil al vremii și vîntul din nord-vest moderat nu vor contribui la acumularea intensivă a poluanțiilor în aer. Totodată, formarea inversiunii termice de la sol și atenuarea vîntului în orele nocturne și ale dimineții posibil vor duce la majorarea concentrațiilor noxelor.

 

 

  Hărţi zilnice privind poluarea aerului

 

MUN.CHIŞINAU

MUN.BĂLŢI

MUN.TIRASPOL

MUN.BENDER

 

          OR.RÎBNIŢA,        s. Mateuţi(r-nul.REZINA)

ORAŞELE
monitorizate

 

 

 

Direcţia Monitoring al Calităţii Mediului

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea în Chişinău
Download informer codd

Webmaster Principal Default homepage Favorite