Administraţia  Meteorologie Hidrologie Monitoringul  Calităţii  Mediului Finanțe și Contabilitate

ro en ru Principal                                                                                                                                   

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale  vremii    Caracterizări  climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

Prognoza hidrologică

 

09.06.2017 11:40

 În legătură cu mărirea  deversării apei din lacul de acumulare Costeşti-Stînca pînă la 140 m3/s, în r.Prut în intervalul 09-23 iunie:

  hidrologii prognozează creşterea nivelului apei faţă de nivelul din 9 iunie:

- pe sectorul  or.Costeşti – or.Uhgheni  cu 0.6-0.8 m;

- pe sectorul or.Uhgheni - or. Cahul cu 1.2–1.8 m;

- pe sectorul și or. Cahul -  gura de vărsare a rîului cu 0.8-1.1 m.

Apa se va scurge în limitele albiei minore. 

 

Şef Direcţie Hidrologie                  V. Cazac

 

 

 Debitele de apă pe râurile Nistru şi Prut

 

 

 

   Nivelul apei în rîuri

 

 

 

NIVELURILE ŞI DEBITELE DE APĂ ÎN RÂURILE DIN REPUBLICA MOLDOVA. 22 iunie 2017

NIVELURILE ŞI DEBITELE DE APĂ ÎN RÂURILE DIN REPUBLICA MOLDOVA. 21 iunie 2017

NIVELURILE ŞI DEBITELE DE APĂ ÎN RÂURILE DIN REPUBLICA MOLDOVA. 20 iunie 2017

 

 

Caracteristica hidrologică a lunii iunie

pe teritoriul Republicii Moldova

Luna iunie se caracterizează ca una din lunile anului cînd se produc viituri pluviale fregvente pentru rîurile şi cursurile de apă ale republicii. Numărul viiturilor pluviale în această lună se măreşte de la 50% pînă la 200 % în comparaţie cu luna mai.

Pericol sporit de producere a viiturilor pluviale prezintă sectorul rîului Prut în amonte de lacul de acumulare Costeşti-Stînca. În aval sectorul este protejat de lacul de acumulare Costeşti-Stînca cu regularizare sezonieră. Un risc major îl prezintă scurgerile pe pantă și producerea inundațiilor rapide.

Regimul apei rîului Nistru este regularizat de lacul de acumulare Dnestrovsk.

Anii cu scurgere ridicată (peste 150 % din valorile medii multianuale):

- r.Nistru – postul hidrometric Hruşca (anii 1968-2016) – 1969 (296%), 1970 (182%), 1974 (154%), 1975 (195%), 1980 (214%), 1998 (191%), 2006 (183%), 2010 (206%).

- r.Prut – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990-2016) – 1992 (145%), 1998 (213%), 2001 (161%), 2006 (285%), 2010 (354%).

Anii cu scurgere scăzută (sub 60 % din valorile medii multianuale):

- r.Nistru – postul hidrometric Hruşca (anii 1968-2016) – 1968 (33.3%), 1971, 1972, 1979, 1986, 1990 (45.0%), 1993, 2000, 2003 (38.1%), 2004 (35.8%), 2007, 2008, 2011 (48,9%).

- r.Prut – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990-2016) – 1990, 1993, 1996, 2000 (24.7%), 2004 (27.7%), 2008, 2011 (47,5%) și 2015 (55%).

 

Debitele pentru această lună constituie:

În r. Nistru (postul hidrometric Hruşca),

medii lunare constituie   364 m3/s;

maximul absolut            4500 m3/s (13.06.1969);

minimul absolut             76,3 m3/s (07.06.2003).

Maximul absolut pentru perioada de după darea în exploatare a lacului de acumulare Dnestrovsk (a.1982) constituie 2230 m3/s (24.06.1998);

minimul absolut – 76,3 m3/s (07.06.2003).

Debitele medii lunare de apă variază între 136 m3/s (a.1968) şi 1210 m3/s (a.1969).

În r. Prut (postul hidrometric Şirăuţi),

medii lunare constituie    118 m3/s;

maximul absolut             1910 m3/s (30.06.2010);

minimul absolut              21,3 m3/s (27.06.2003).

Debitele medii lunare de apă variază în limitele de la 27,7 m3/s (a.2000) pînă la 450 m3/s (a.2010).

Lacul de acumulare Costeşti – Stînca a fost dat în exploatare în anul 1978.
 

Caracterizarea scurgerii unor rîuri mici din Republica Moldova:

 

r.Răut – or.Bălţi,        norma – 1,02 m3/s,

maximul absolut – 59,4 m3/s (20.06.1985),

minimul absolut – 0,088 m3/s (23-27.06.1978).

 

r.Răut – s.Jeloboc,     norma – 6,76 m3/s,

maximul absolut – 179 m3/s (18.06.1985),

minimul absolut – 0,080 m3/s (22-24.06.1962).

 

r.Bîc – or.Chişinău,     norma – 1,09 m3/s,

maximul absolut – 47,2 m3/s (20.06.1985),

minimul absolut – 0,019 m3/s (11.06.1968).

 

r.Botna – or.Căuşeni, norma – 0,87 m3/s,

maximul absolut – 94,3 m3/s (28.06.1972),

minimul absolut – 0,00 m3/s (01,05-06.06,23,24.06.1950).
 

 

                                 Şeful Direcţiei Hidrologie              V. Cazac

 

         Septembrie  Octombrie  Noiembrie  Decembrie  Ianuarie  Februarie  Martie  Aprilie  Mai  Iunie  Iulie  August

 

Amplasarea punctelor de observatii hidrologice

 

Scurgerea apei rîurilor Republicii Moldova pentru mai 2017

 

 

Viitură pluvială, r.Nistru, iulie - august 2008. Imagini foto J. Şicher.

Apele mari de primăvară  2006 pe r.Nistru . Imagini foto Gh. Bejenaru.

Apele mari de primăvară  2006 pe r.Prut . Imagini foto Gh. Bejenaru.

Apele mari de primăvară  2006 pe r.Dunăreaa . Imagini foto Gh. Bejenaru.

 

 

    Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea în Chişinău
www.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite