Administraţia  Meteorologie Hidrologie Monitoringul  Calităţii  Mediului Finanțe și Contabilitate

ro en ru Principal                                                                                                                                   

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale  vremii    Caracterizări  climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

Prognoza hidrologică

 

16.02.2017 16:00

În legătură cu încălzirea vremii, în perioada 17-24 februarie în rîurile și bazinele acvatice din țară, se prognozează distrugerea treptată a gheații.

Gheaţa este subțire, fragilă şi îmbibată cu apă, ieșirea pe ea prezintă pericol.

Atenționăm pescarii să fie prudenți și părinții să-și supravegheze copiii.

 

                                                         Şef Direcţie Hidrologie                  V. Cazac

 

 

 Debitele de apă pe râurile Nistru şi Prut

 

 

 

   Nivelul apei în rîurii

 

 

 

NIVELURILE ŞI DEBITELE DE APĂ ÎN RÂURILE DIN REPUBLICA MOLDOVA. 24 februarie 2017

NIVELURILE ŞI DEBITELE DE APĂ ÎN RÂURILE DIN REPUBLICA MOLDOVA. 23 februarie 2017

NIVELURILE ŞI DEBITELE DE APĂ ÎN RÂURILE DIN REPUBLICA MOLDOVA. 22 februarie 2017

 

 

Caracteristica hidrologică a lunii februarie

pe teritoriul Republicii Moldova

 

Regimul hidrologic al lunii februarie pentru teritoriul Republicii Moldova se caracterizează, prin scurgeri în limita normei și periodic peste normă, totodată temperaturile negative din luna februarie contribute la mentinerea formatiunelor de gheată în bazinele acvatice cît și pe cursurile de apă sub formă de gheață la mal, gheță cu ochiuri de apă și poduri de gheață.

În unii ani din motivul apariției moinelor pe unele sectoare ale rîului are loc distrugerea bruscă a gheții și apariția gheții plutitoare (sloiuri), care uneori formează zăporuri.

Moină - perioadă de iarnă caracterizată prin umezeală, ceață și timp mai călduros în raport cu o perioadă de îngheț anterioară. Provoacă topirea parțială sau completă a stratului de zăpoadă. Se înregistrează în cazul pătrunderii maselor de aer calde din alte regiuni ale globului.

Sloiuri - Această formațiune se prezintă ca plăci de gheață sau bucăți de gheață ce plutesc la suprăfața apei și sînt purtate de curentul apei.

Zăporul - Este o îngrămădire masivă de gheață în albia rîului la un pod, acolo unde albia este mai îngustă, blocînd partial sau în întregime secțiunea. Zăporul barează albia rîului prin îngrămădirea sloiurilor unele peste altele, în poziții diferite și face ca nivelul apei să crească simțitor în amonte de zăpor și să scadă în aval.

Regimul de scurgere conform datelor multianuale pentru această lună pentru rîurile din Republica Moldova este mai mare, comparativ cu luna ianuarie, cu 20-40%.

Probabilitatea viiturilor de iarnă în luna februarie, comparativ cu luna ianuarie, creşte. Este condiţionată aceasta de moinele mai frecvente în comparaţie cu luna ianuarie, sau creșterii temperaturilor pozitive cu o durată mai lungă, din această cauză uneori cu anticipare se produc Fenomene Hidrologice Periculoase ca Apele Mari de Primăvară.

ΐpe Mari de Primăvar㠖 Acest fenomen hidrologic se caracterizează prin creşteri lente de nivel al apei în rîu, de lungă durată, care se repetă relativ periodic (în acelaşi anotimp), condiţionate de topirea zăpezilor şi ploi suprapuse din bazinele rîurilor de cîmpie primăvara, la fel şi de topirea zăpezilor şi ploi suprapuse primăvara-vara în munţi; drept consecinţă a lor sunt inundate terenurile joase, ca regulă albia majoră a rîurilor.

 

Debitele pentru această lună constituie:

 

În r.Nistru (postul hidrometric Hruşca),

medii lunare constituie 251 m3/s;

maximul absolut constituie 2240 m3/s (27.02.1997);

minimul absolut – 47.0 m3/s (14.02.1984).

Maximul absolut pentru perioada de după darea în exploatare a lacului de acumulare Dnestrovsk (a.1982) constituie 874 m3/s (01.02.2002);

minimul absolut – 47.0 m3/s (14.02.1984).

Debitele medii lunare de apă variază între 87.6 m3/s (a.1984) şi 521 m3/s (a.1977).

 

În r. Prut (postul hidrometric Şirăuţi),

medii lunare constituie 39.9 m3/s;

maximul absolut – 265 m3/s (21.02.2014);

minimul absolut – 6.71 m3/s (28-29.02.2012).

Debitele medii lunare de apă variază în limitele de la 13,2 m3/s  (a.2003) pînă la 91.1 m3/s (a.2002).

Lacul de acumulare Costeşti – Stînca a fost dat în exploatare în anul 1978.
 

Caracterizarea scurgerii unor rîuri mici din Republica Moldova:

 

r.Răut – or.Bălţi,           norma – 1,50 m3/s,

maximul absolut – 28.5 m3/s (07.02.2003),

minimul absolut – 0,13 m3/s (19.02.1976).

 

r.Răut – s.Jeloboc,        norma – 9.41 m3/s,

maximul absolut – 140 m3/s (28.02.1960),

minimul absolut – 0,18 m3/s (12.02.1962).

 

r.Bîc – or.Chişinău,        norma – 0.87 m3/s,

maximul absolut – 9.72 m3/s (01.02.1972),

minimul absolut – nu (24.02.2012).

 

r.Botna – or.Căuşeni,    norma – 0.90 m3/s,

maximul abso6lut – 36.1 m3/s (21.02.1963),

minimul absolut – 0,0 m3/s (anii 1950-1952, 1956, 1963).

 

 

                                 Şeful Direcţiei Hidrologie              V. Cazac

 

         Septembrie  Octombrie  Noiembrie  Decembrie  Ianuarie  Februarie  Martie  Aprilie  Mai  Iunie  Iulie  August

 

Amplasarea punctelor de observatii hidrologice

 

Scurgerea apei rîurilor Republicii Moldova pentru noiembrie 2016

 

 

Viitură pluvială, r.Nistru, iulie - august 2008. Imagini foto J. Şicher.

Apele mari de primăvară  2006 pe r.Nistru . Imagini foto Gh. Bejenaru.

Apele mari de primăvară  2006 pe r.Prut . Imagini foto Gh. Bejenaru.

Apele mari de primăvară  2006 pe r.Dunăreaa . Imagini foto Gh. Bejenaru.

 

 

    Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea în Chişinău
www.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite