Administraţia  Meteorologie Hidrologie Monitoringul  Calităţii  Mediului Finanțe și Contabilitate

ro en ru Principal                                                                                                                                   

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale  vremii    Caracterizări  climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

Prognoza hidrologică

 

20.07.2017 10:40

În  legatură  cu  stabilirea  etiajului  de  vară,  în  rîurile  Republicii  Moldova  în  intervalul 20 iulie – 2 august se va menţine scurgere scăzută:

- în rîurile mici ale țării – 15-30% din valorile medii multianuale;

- în r. Nistru – 30-45% din valorile medii multianuale;

- în r. Prut – 25-45% din valorile medii multianuale.

 

05.07.2017 11:40

În legătură cu micşorarea volumului deversării apei din lacul de acumulare Costeşti-Stînca (r. Prut) pînă la 55,0 m3/s, în intervalul 05 – 24 iulie, va continua  scăderea  nivelului  apei  (faţă  de  nivelul din 5 iulie):

- pe sectorul or.Costeşti – s. Leușeni cu 0,4 – 0,9 m;

- pe sectorul s. Leușeni – or. Cahul cu 1,0 – 2,0 m;

- pe sectorul or. Cahul – gura de vărsare a rîului cu 0,8 – 1,5 m.


Şef Direcţie Hidrologie                  V. Cazac

 

 

 Debitele de apă pe râurile Nistru şi Prut

 

 

 

   Nivelul apei în rîuri

 

 

 

NIVELURILE ŞI DEBITELE DE APĂ ÎN RÂURILE DIN REPUBLICA MOLDOVA. 21 iulie 2017

NIVELURILE ŞI DEBITELE DE APĂ ÎN RÂURILE DIN REPUBLICA MOLDOVA. 20 iulie 2017

NIVELURILE ŞI DEBITELE DE APĂ ÎN RÂURILE DIN REPUBLICA MOLDOVA. 19 iulie 2017

 

 

Caracteristica hidrologică a lunii iulie pentru teritoriul

Republicii Moldova

 

Luna iulie se caracterizează ca una din lunile anului cînd se produc viituri pluviale fregvente pentru rîurile şi cursurile de apă ale republicii. Numărul viiturilor pluviale în această lună se micșorează cu circa 20% în comparaţie cu luna iunie.

Pericol sporit de producere a viiturilor pluviale prezintă sectorul rîului Prut în amonte de lacul de acumulare Costeşti-Stînca. În aval sectorul este protejat de lacul de acumulare Costeşti-Stînca cu regularizare sezonieră. Un risc major îl prezintă scurgerile pe pantă și producerea inundațiilor rapide.

Regimul apei rîului Nistru este regularizat de lacul de acumulare Dnestrovsk.

Anii cu scurgere ridicată (peste 150 % din valorile medii multianuale):

- r.Nistru – postul hidrometric Hruşca (anii 1968-2016) – 1969, 1974, 1980, 1998, 2001, 2008 (227%), 2010 (274%).

- r.Prut – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990-2016) – 1991, 1998, 2006, 2008 (434%), 2010 (508%).

Anii cu scurgere scăzută (sub 50 % din valorile medii multianuale):

- r.Nistru – postul hidrometric Hruşca (anii 1968-2016) – 1968, 1976, 1986, 1987, 1990, 2003, 2004 , 2012 (49,2%).

- r.Prut – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990-2016) – 1990, 1994, 1996, 2002, 2004, 2005, 2007, 2012 (17,7%), 2013 (38,8%), 2015 (28,3%) și 2016 (35,5%).

 

Debitele pentru această lună constituie:

 

În r.Nistru (postul hidrometric Hruşca),

medii lunare constituie 347 m3/s;

maximul absolut constituie 3480 m3/s (27.07.2008);

minimul absolut – 78.9 m3/s (17.07.1968).

Maximul absolut pentru perioada de după darea în exploatare a lacului de acumulare Dnestrovsk (a.1982) constituie 3480 m3/s (27.07.2008);

Minimul absolut – 113 m3/s (02.07.2003).

Debitele medii lunare de apă variază între 134 m3/s (a.1968) şi 1010 m3/s (a.1980, 2010).

 

În r. Prut (postul  hidrometric Şirăuţi),

medii lunare constituie 113 m3/s;

maximul absolut – 4090 m3/s (28.07.2008);

minimul absolut – 17,0 m3/s (24,25.07.2012).

Debitele medii lunare de apă variază în limitele de la 21,9 m3/s (a.2012) pînă la 539 m3/s (a.2010). Lacul de acumulare Costeşti – Stînca a fost dat în exploatare în anul 1978.

 

Caracterizarea scurgerii unor rîuri mici din Republica Moldova:

 

r.Răut – or.Bălţi,           norma – 0,98 m3/s,

               maximul absolut –  21,3 m3/s (06.07.1991), 

               minimul absolut -  0,074 m3/s (23-27.07.1978).

 

r.Răut – s.Jeloboc,        norma – 8,39 m3/s,

               maximul absolut –  449 m3/s (06.07.1991),

               minimul absolut  -   0,23 m3/s (05,06.07.1958).

 

r.Bîc – or.Chişinău,       norma – 0,85 m3/s,

               maximul absolut – 42,9 m3/s (15.07.1969), 

               minimul absolut – 0.030 m3/s(20,31,07,1974).

 

r.Botna – or.Căuşeni,    norma – 0.78 m3/s,

               maximul absolut – 104 m3/s (11.07.1955),

               minimul absolut - 0,00 m3/s (1950-54, 1956-59, 1961-62).

 

                                 Şeful Direcţiei Hidrologie              V. Cazac

 

         Septembrie  Octombrie  Noiembrie  Decembrie  Ianuarie  Februarie  Martie  Aprilie  Mai  Iunie  Iulie  August

 

Amplasarea punctelor de observatii hidrologice

 

Scurgerea apei rîurilor Republicii Moldova pentru mai 2017

 

 

Viitură pluvială, r.Nistru, iulie - august 2008. Imagini foto J. Şicher.

Apele mari de primăvară  2006 pe r.Nistru . Imagini foto Gh. Bejenaru.

Apele mari de primăvară  2006 pe r.Prut . Imagini foto Gh. Bejenaru.

Apele mari de primăvară  2006 pe r.Dunăreaa . Imagini foto Gh. Bejenaru.

 

 

    Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea în Chişinău
www.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite