Administraţia  Meteorologie Hidrologie Monitoringul  Calităţii  Mediului Finanțe și Contabilitate

ro en ru Principal                                                                                                                                   

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale  vremii    Caracterizări  climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

Prognoza hidrologică

 

22.05.2017 10:40

În legătură cu micşorarea volumului deversării apei din lacul de acumulare Costeşti Stînca (r.Prut) pînă la 75.0 m3/s, în intervalul 22 mai – 9 iunie, va continua scăderea nivelului apei (faţă de nivelul din 22 mai):

- pe sectorul or.Costeşti – or. Ungheni cu 0.4 – 0.6 m;

- pe sectorul or.Ungheni – or. Cahul cu 1.0 – 1.5 m;

- pe sectorul or. Cahul – gura de vărsare a rîului cu 0.5 – 0.9 m.

 

Şef Direcţie Hidrologie                  V. Cazac

 

 

 Debitele de apă pe râurile Nistru şi Prut

 

 

 

   Nivelul apei în rîuri

 

 

 

NIVELURILE ŞI DEBITELE DE APĂ ÎN RÂURILE DIN REPUBLICA MOLDOVA. 23 mai 2017

NIVELURILE ŞI DEBITELE DE APĂ ÎN RÂURILE DIN REPUBLICA MOLDOVA. 22 mai 2017

NIVELURILE ŞI DEBITELE DE APĂ ÎN RÂURILE DIN REPUBLICA MOLDOVA. 21 mai 2017

 

 

Caracteristica hidrologică a lunii mai

pe teritoriul Republicii Moldova

Luna mai din punct de vedere hidrologic se caracteizează prin scurgerea Apelor Mari de Primăvară și viiturilor pluviale.

Conform observaţiilor multianuale în luna mai pe râurile Nistru şi Prut s-au înregistrat termene târzii ale sfârşitului Apelor Mari de Primăvară (anii 1962, 1963, 1969, 1973, 1976, 1979, 1980, 1983, 1985, 1988, 1991, 1996), dar în general luna mai este luna viiturilor pluviale.

Viitură pluvial㠖 creșterea bruscă a debitului unui curs de apă, provocată de ploi torenţiale. Continuă Viitura Ecologică începută la mijlocul lunei aprilie – viitură artificială cauzată de descărcarea fortuită a unei acumulări, de manevre la stavile sau de uzinări zilnice la hidrocentrale (în caz de viituri de mică amploare și de durată scurtă).

Fregvența viiturilor pluviale pe râurile Nistru şi Prut în luna mai comparativ cu luna aprilie creşte cu 30-50 %, pe râurile mici ale Moldovei fregvența lor rămâne acelaşi.

Din punct de vedere a volumului scurgerei anii se repartizează astfel:

Anii cu scurgere ridicată (peste 150% din valorile medii multianuale):

- r.Nistru – postul hidrometric Hruşca (anii 1968-2016) –1970 (230%), 1978 (153%), 1989 (200%),2005 (153%), 2008 (162 %).

- r.Prut – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990-2016) – 1991 (214%), 1996 (145%), 1998 (218%), 2010 (173%).

Anii cu scurgere scăzută (sub 60% din valorile medii multianuale):

- r.Nistru – postul hidrometric Hruşca (anii 1968-2016) – 1968, 1974, 1986, 1987(38,8%), 1988, 1990, 2004, 2007, 2016 (53,2%).

- r.Prut – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990-2016) – 1990, 2000 (38,3%), 2001, 2003, 2004, 2009 (45,8%), 2013 (59,7%), 2016 (52,0%).
 

Debitele pentru această lună constituie:

În r. Nistru (postul hidrometric Hruşca),

medii lunare constituie      – 357 m3/s;

maximul absolut               – 2250 m3/s (17.05.1970);

minimul absolut                – 86,0 m3/s (02.05.1987).

Maximul absolut pentru perioada de după darea în exploatare a lacului de acumulare Dnestrovsk (a.1982) constituie 1550 m3/s (04.05.1982);

Minimul absolut – 86,0 m3/s (10.04.2011).

Debitele medii lunare de apă variază între 152 m3/s (a.1987) şi 903 m3/s (a.1970).

În r. Prut (postul hidrometric Şirăuţi),

medii lunare constituie      – 117 m3/s;

maximul absolut               – 1980 m3/s (22.05.1998);

minimul absolut                – 26,4 m3/s (30.05.2000).

Debitele medii lunare de apă variază în limitele de la 42,5 m3/s (a.2000) pînă la 242 m3/s (a.1998).

 

Lacul de acumulare Costeşti – Stînca a fost dat în exploatare în anul 1978.
 

Debitul scurgerii medii lunare pentru unele rîuri mici ale Republicii Moldova:

 

r.Răut – or.Bălţi,        norma –                   1,06 m3/s,

maximul absolut –     13,3 m3/s (08.05.2005),

minimul absolut –      0,15 m3/s (14.05.1995).

 

r.Răut – s.Jeloboc,     norma –                   6,35 m3/s,

maximul absolut –     98,6 m3/s (14.05.1981),

minimul absolut –      0,20 m3/s (17.05.1959).

 

r.Bîc – or.Chişinău,     norma –                   0,95 m3/s,

maximul absolut –     20,4 m3/s (10.05.1981),

minimul absolut –      0,025 m3/s (01.05.2010).

 

r.Botna – or.Căuşeni, norma –                   0,77 m3/s,

maximul absolut –     25,8 m3/s (08.04.1980),

minimul absolut –      0,0 m3/s (3-6.05, 16-20.05, 21-22.05. 1950,

29-30.05.1958).

 

 

                                 Şeful Direcţiei Hidrologie              V. Cazac

 

         Septembrie  Octombrie  Noiembrie  Decembrie  Ianuarie  Februarie  Martie  Aprilie  Mai  Iunie  Iulie  August

 

Amplasarea punctelor de observatii hidrologice

 

Scurgerea apei rîurilor Republicii Moldova pentru februarie 2017

 

 

Viitură pluvială, r.Nistru, iulie - august 2008. Imagini foto J. Şicher.

Apele mari de primăvară  2006 pe r.Nistru . Imagini foto Gh. Bejenaru.

Apele mari de primăvară  2006 pe r.Prut . Imagini foto Gh. Bejenaru.

Apele mari de primăvară  2006 pe r.Dunăreaa . Imagini foto Gh. Bejenaru.

 

 

    Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea în Chişinău
www.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite