Administraţia  Meteorologie Hidrologie Monitoringul  Calităţii  Mediului Finanțe și Contabilitate

ro en ru Principal                                                                                                                                   

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale  vremii    Caracterizări  climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

Prognoza hidrologică

 

12.04.2017 10:20

În legătură cu trecerea Viiturii Ecologice şi mărirea deversării apei din Lacul de Acumulare Dnestrovsc (r. Nistru) pînă la 600 m3/s, în perioada 12 aprilie – 10 mai se prognozează creşterea treptată a nivelului apei faţă de nivelul din 12 aprilie:

- pe sectorul s. Naslavca – braţul Turunciuc cu 0.9-1.6 m;

- pe sectorul braţul Turunciuc – gura de vărsare a rîului Nistru cu 0.6-1.3 m.

Este posibil izolat ieşirea apei în luncă pe sectorul aferent gurii de vărsare a rîului.
 

Şef Direcţie Hidrologie                  V. Cazac

 

 

 Debitele de apă pe râurile Nistru şi Prut

 

 

 

   Nivelul apei în rîuri

 

 

 

NIVELURILE ŞI DEBITELE DE APĂ ÎN RÂURILE DIN REPUBLICA MOLDOVA. 27 aprilie 2017

NIVELURILE ŞI DEBITELE DE APĂ ÎN RÂURILE DIN REPUBLICA MOLDOVA. 26 aprilie 2017

NIVELURILE ŞI DEBITELE DE APĂ ÎN RÂURILE DIN REPUBLICA MOLDOVA. 25 aprilie 2017

 

 

Caracteristica hidrologică a lunii aprilie

pe teritoriul Republicii Moldova

 

Luna Aprilie este caracterizată ca luna Apelor Mari de Primăvară şi eliberării complete de gheaţă a rîurilor.

Acestei luni i se atribuie termenele tîrzii ale apariţiei debitului maxim de apă al perioadei Apelor Mari de Primăvară şi sfîrşitul perioadei Apelor Mari de Primăvară. Însă, în unii ani, sfîrşitul perioadei Apelor Mari de Primăvară în rîurile Nistru şi Prut se înregistrează în prima decadă a lunii mai (anii 1969, 1973, 1983, 1988, 1991, 2006) şi în decada a treia a lunii mai (anii 1962, 1963 1976).

La mijlocul lunii aprilie are loc viitura ecologică, care se manifestă pînă la mijlocul lunii mai. Această viitură este necesară pentru menţinerea florei ţi faunei în cursul inferior a r.Nistru.

Debit salubru – debit minimal necesar pe un curs de apă pentru asigurarea condiţiilor de viaţă a biodiversităţii acvatice.

În anii cu termne timpurii ale sfîrşitului perioadei Apelor Mari de Primăvară numărul viiturilor pluviale pe rîurile Nistru şi Prut creşte cu 30 – 40 % faţă de luna martie. Pe rîurile mici ale R. Moldova, invers, numărul lor descreşte cu 20 - 40 %.

Anii cu scurgere ridicată (peste 150 % din valorile medii multianuale):

- r.Nistru – postul hidrometric Hruşca (anii 1968 - 2016) – 1969 (246%), 1976 ( 224%), 1980 (233%), 2006 (204%), 2013 (196%) din normă.

- r.Prut – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990 - 2016) – 1999 (182%), 2006 (215%), 2008 (174% din normă), 2013 (189%).

Anii cu scurgere scăzută (sub 60 % din valorile medii multianuale):

- r.Nistru – postul hidrometric Hruşca (anii 1968 - 2016) – 1972, 1974, 1986 (37.9%), 1987 (27.5%), 1989, 1999, 2007, 2011 (58.1%), 2016 (51.4%) din normă.

- r.Prut – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990 - 2016) – 1990, 1991, 1994, 1996 (38,4%), 2001, 2004, 2007 (36,7%), 2009 ( 55,0%), 2016 (51,3%) din normă.
 

Debitele pentru această lună constituie:

 

În r. Nistru (postul hidrometric Hruşca),

medii lunare constituie      – 432 m3/s;

maximul absolut               – 2570 m3/s (05.04.1969);

minimul absolut                – 85.2 m3/s (01.04.2016).

Maximul absolut pentru perioada de după darea în exploatare a lacului de acumulare Dnestrovsk (a.1982) constituie 1530 m3/s (17.04.2013);

minimul absolut – 85,2 m3/s (01.04.2016).

Debitele medii lunare de apă variază între 126 m3/s (a.1987) şi 1130 m3/s (a.1969).
 

În r. Prut (postul hidrometric Şirăuţi),

medii lunare constituie      – 117 m3/s;

maximul absolut               – 1270 m3/s (19.04.1996);

minimul absolut                – 31.7 m3/s (19.04.1990).

Debitele medii lunare de apă variază în limitele de la 43,8 m3/s (a.1996) pînă la 241 m3/s (a.2006).

 

Lacul de acumulare Costeşti – Stînca a fost dat în exploatare în anul 1978.
 

Caracterizarea scurgerii unor rîuri mici din Republica Moldova:

 

r.Răut – or.Bălţi,        norma –                   1,84 m3/s,

maximul absolut –     35.8 m3/s (02.04.1980),

minimul absolut –      0,13 m3/s (13.04.1974).

 

r.Răut – s.Jeloboc,     norma –                   8,93 m3/s,

maximul absolut –     419 m3/s (06.04.1969),

minimul absolut –      0,28 m3/s (19.04.1959).

 

r.Bîc – or.Chişinău,     norma –                   1.05 m3/s,

maximul absolut –     24.0 m3/s (01.04.1980),

minimul absolut –      0.016 m3/s (16.04.2010).

 

r.Botna – or.Căuşeni, norma –                   0,91 m3/s,

maximul absolut –     15.2 m3/s (08.04.1980),

minimul absolut –      0,00 m3/s (12,14.04.1951; 07-30.04.1952;

    15-19.04.1953; 10-30.04.1954; 04.04.1959).

 

 

                                 Şeful Direcţiei Hidrologie              V. Cazac

 

         Septembrie  Octombrie  Noiembrie  Decembrie  Ianuarie  Februarie  Martie  Aprilie  Mai  Iunie  Iulie  August

 

Amplasarea punctelor de observatii hidrologice

 

Scurgerea apei rîurilor Republicii Moldova pentru februarie 2017

 

 

Viitură pluvială, r.Nistru, iulie - august 2008. Imagini foto J. Şicher.

Apele mari de primăvară  2006 pe r.Nistru . Imagini foto Gh. Bejenaru.

Apele mari de primăvară  2006 pe r.Prut . Imagini foto Gh. Bejenaru.

Apele mari de primăvară  2006 pe r.Dunăreaa . Imagini foto Gh. Bejenaru.

 

 

    Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea în Chişinău
www.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite