Administraţia  Meteorologie Hidrologie Monitoringul  Calităţii  Mediului Finanțe și Contabilitate

ro en ru Principal                                                                                                                                   

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale  vremii    Caracterizări  climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

   Suport tehnico-ştiinţific

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

Prognoza hidrologică

 

19.09.2017 08:30

În legatură cu stabilirea etiajului de toamnă, în râurile și lacurile republicii în intervalul 19–30 septembrie se va menţine scurgere scăzută:

  • în rîurile mici ale țării – 15-25% din valorile medii multianuale;

  • în r. Prut:

  • – sectorul s. Criva – lacul de acumulare Costești-Stînca – 20-25% din valorile medii multianuale;

    – sectorul lacul de acumulare Costești-Stînca – gura de vărsare a râului 30-40% din valorile medii multianuale.

  • în r. Nistru – 45-50% din valorile medii multianuale.

Solicităm agenților economici și populației să consume rațional resursele de apă.

 

Şef Direcţie Hidrologie                  V. Cazac

 

 

 Debitele de apă pe râurile Nistru şi Prut

 

 

 

   Nivelul apei în rîurii

 

 

 

NIVELURILE ŞI DEBITELE DE APĂ ÎN RÂURILE DIN REPUBLICA MOLDOVA. 25 septembrie 2017

NIVELURILE ŞI DEBITELE DE APĂ ÎN RÂURILE DIN REPUBLICA MOLDOVA. 24 septembrie 2017

NIVELURILE ŞI DEBITELE DE APĂ ÎN RÂURILE DIN REPUBLICA MOLDOVA. 23 septembrie 2017

 

 

Caracteristica hidrologică a lunii septembrie

pentru teritoriul Republicii Moldova

Conform datelor multianuale luna septembrie se caracteriziază ca perioada cu nivelul scăzut a apei pe întreg teritoriul Republicii Moldova ce inițiază Etiajul de toamnă care este condiționat de cantitatea precipitațiilor scăzute în muntii Carpații din Ukraina cît și pe teritoriul tării.

Etiajul de toamnă - este o fază a regimului de apă a râului observată sistematic, care se caracterizează prin niveluri şi debite scăzute de apă. Perioada de etiajul de toamna se mentine de la sfirsitul apelor mari de primavara pina la viiturile de toamnă, iar în absența lor se extinde pina la începerea sezonului de iarnă, care se manifesta prin aparitia fenomenelor de inghet.

Nivelurile minime de apă deobicei sunt observate în august-septembrie.

Tododată în luna septembrie se menține riscul de producere a viiturilor, dar în comporație cu luna august frecvența acestora scade cu circa 20-30%.
Pericolul de inundații în rîul Prut îl prezintă sectoul din amonte de lacul de acumulare Costești-Stînca, deoarece cursul rîului este natural și panta de inclinare mare.
Regimul scurgerii apei in rîul Nistru este regularizat de lacul de acumulare Dnestrovsk și Dubăsari.

Anii cu scurgere ridicată (peste 150% din valorile medii multianuale):

- r.Nistru – postul hidrometric Hruşca (anii 1968 - 2015) – 1968, 1976, 1978, 1980, 1993, 1996, 2001, 2007 (172% din normă), 2008 (143% din normă).

- r.Prut – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990 - 2015) – 1996 (231%), 1997, 2007, 2008 (123 % din normă), 2010 (142% din normă).

Anii cu scurgere scăzută (sub 70% din valorile medii multianuale):

- r.Nistru – postul hidrometric Hruşca (anii 1968 - 2015) – 1973, 1983, 1984 (41.3%), 1985, 1990, 1992, 1994, 2003, 2009, 2011, 2012 (61.5%), 2015 (64.2%) și 2016 (69,3%).

Anii cu scurgere scăzută (sub 55% din valorile medii multianuale):

- r.Prut – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990 - 2015) – 1990, 1994, 2000, 2003, 2006, 2009, 2011, 2012 (17.7%), 2013 (56.0%), 2015 (35.0%) și 2016 (33,1%).

 

Debitele pentru această lună constituie:

În r.Nistru (postul hidrometric Hruşca),

medii lunare constituie 268 m3/s;

maximul absolut constituie 1920 m3/s (23.09.1968);

minimul absolut – 93,0 m3/s (30.09.1983).

Maximul absolut pentru perioada de după darea în exploatare a lacului de acumulare Dnestrovsk (a. 1982) constituie 1180 m3/s (14.09.2007);

minimul absolut – 93,0 m3/s (30.09.1983).

Debitele medii lunare de apă variază între 111 m3/s (a. 1984) şi 592 m3/s (a. 1996).

În r. Prut (postul hidrometric Şirăuţi),

medii lunare constituie 63,8 m3/s;

maximul absolut – 1260 m3/s (10.09.1996);

minimul absolut – 15,2 m3/s (15, 18.09.2012).

Debitele medii lunare de apă variază în limitele de la 17,7 m3/s (a. 2012) pînă la 170 m3/s (a. 1996).

Lacul de acumulare Costeşti – Stînca a fost dat în exploatare în anul 1978.

 

Caracterizarea scurgerii unor râuri mici din Republica Moldova:

r. Răut – or. Bălţi,        norma – 1,0 m3/s,

maximul absolut – 14,9 m3/s (25.09.1996),

minimul absolut – 0,092 m3/s (08.09.1983).

r. Răut – s. Jeloboc,     norma – 6,42 m3/s,

maximul absolut – 135 m3/s (08.09.1989),

minimul absolut – 0,20 m3/s (19-27.09.1959).

r. Bîc – or. Chişinău,     norma – 0,89 m3/s,

maximul absolut – 45,7 m3/s (09.09.1989),

minimul absolut – 0,010 m3/s (08.09.2007).

r. Botna – or. Căuşeni, norma – 0,44 m3/s,

maximul absolut – 18,8 m3/s (17.09.1957),

minimul absolut – 0,00 m3/s (a.1950-54, 1956-63, 1965).

 

Şeful Direcţiei Hidrologie              V. Cazac

 

Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August

 

Amplasarea punctelor de observatii hidrologice

 

Scurgerea apei râurilor Republicii Moldova pentru august 2017

 

Viitură pluvială, r.Nistru, iulie - august 2008. Imagini foto J. Şicher.

Apele mari de primăvară 2006 pe r. Nistru. Imagini foto Gh. Bejenaru.

Apele mari de primăvară 2006 pe r. Prut. Imagini foto Gh. Bejenaru.

Apele mari de primăvară 2006 pe r. Dunăre. Imagini foto Gh. Bejenaru.

    Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea în Chişinău
www.meteo.md
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite