19 Martie Ora Planetei

 

Schimbarea suntem noi!

Fiecare Eu, fiecare Tu, Împreună.

 

Republica Moldova, alături  de  alte  ţări  ale  lumii, marchează pe data de 19 martie, Ora Planetei, unul din cele mai mari evenimente de mediu din istorie, care are ca scop sensibilizarea utilizatorilor de energie electrică  faţă de problema dioxidului de carbon emis în atmosferă la producerea energiei electrice. Ora Pământului constă în deconectarea luminii şi oprirea aparatelor electrocasnice neesenţiale timp de o oră, în mod voluntar, atît de către consumatorii individuali, cît şi de către instituţii şi unităţi economice.

Acţiunea Ora Planetei va derula al optulea an consecutiv în Republica Moldova şi are menirea de a atrage atenţia asupra necesităţii reducerii impactului negativ al activităţii umane asupra mediului înconjurător.

Pentru prima dată, evenimentul dat a fost organizat în 2007 în Australia, cînd mai mult de două milioane de locuinţe şi agenţi economici privaţi din Sydney au deconectat luminile timp de o oră cu scopul de a reaminti tuturor despre respectul faţă de natură, grija pentru resursele limitate ale Pământului şi atenţia asupra problemei schimbărilor climatice de pe planetă. Implicarea oamenilor de pe tot globul a făcut în doar câţiva ani ca Earth Hour să devină cel mai mare eveniment de mediu din istorie. La ediţia 2014, peste 7000 de oraşe din peste 162 de ţări au deconectat lumina de Earth Hour.

Din  2011, Earth Hour  a  intrat  în  etapa  Mai mult decît o oră pentru planetă (Beyond the Hour), în care oamenii de pretutindeni sunt îndemnaţi nu numai să stingă lumina pentru o oră, ci să se angajeze în acţiuni de mediu în fiecare zi şi să-şi schimbe comportamentul pentru a avea un impact mai mic asupra naturii.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat se adresează către toate instituţiile, agenţii economici, toţi cetăţenii, cărora nu le este indiferentă soarta Planetei Pământ, cu îndemnul de a susţine iniţiativa de deconectare a energiei electrice în localurile publice, instituţii, blocurile de locuit şi casele particulare pentru o oră, pe data de 19 martie, orele 20.30-21.30.

Ora Pământului trece dincolo de rasă, religie, naţionalitate, sex, politică şi generaţii într-un efort de a proteja şi celebra ceea ce avem cu toţii în comun planeta noastră, care suferă din neglijenţa unor oameni care poluează mediul din dorinţa de a avea o viaţă mai comodă.

Oamenii de ştiinţă estimează că din 1961 şi pînă în prezent impactul activităţilor umane asupra ecosistemului planetei a crescut considerabil. Dacă tendinţele actuale vor continua, dacă nu vom gospodări cu înţelepciune rezervele planetei şi nu vom ocroti natura, în curînd vom rămîne în cele din urmă singuri, pe o planetă pustie.

Lupta împotriva poluării întregii planete solicită colaborare şi cooperare internaţională şi de aceea depinde de noi dacă vom trăi într-un mediu curat, sănătos şi nepoluat. Stă în puterea omului să ia măsuri eficiente şi să găsească soluţii pentru a opri continuarea şi agravarea acestui proces dăunător.

Activăm  pe  Pămînt 365 de zile, sau 8760 de ore în an. În tot acest timp Pămîntul ne oferă căldură, apă şi aer, de aceea  trebuie  sa facem şi noi un cadou planetei începînd cu Ora Planetei.

Ceea ce natura a creat în milioane de ani se poate distruge în cîteva zile, luni sau cîţiva ani.  Pentru a evita distrugerea mediului, trebuie să cunoaştem legile acestuia şi să acţionăm în conformitate cu ele, să învăţăm să protejăm şi să conservăm elementele mediului.

Totul a ieşit bun din mîinile naturii pentru a degenera în mîinile omului.

 

Cînd stingi un bec, se aprinde o stea!

Încearcă şi tu!

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ