I N F O R M A Ţ I E

privind starea de iernare a culturilor de toamnă pe teritoriul Republicii Moldova

la situaţia din 2 februarie 2016

 

Conform datelor Serviciul Hidrometeorologic de Stat, condiţiile pentru iernatul culturilor de toamnă în aceasta iarnă au fost satisfăcătoare.

În unele zile din perioada de iarna pe teritoriul republicii temperatura minimă a aerului a scăzut pînă la -17..-22º. Temperatura minimă a solului la adîncimea nodului de înfrăţire a culturilor de toamnă (3 cm) a scăzut pînă la -4..-10C, fiind mai ridicată faţă de valorile critice (-15C).

Pentru stabilirea stării culturilor de toamnă în perioada iernatului, pe 2 februarie 2016 Serviciul Hidrometeorologic de Stat a colectat probe pentru creşterea şi analiza lor.

Rezultatele creşterii culturilor de toamnă au demonstrat că procesul de iernare a decurs bine, pieirea culturilor de toamnă în general nu s-a depistat. Izolat pieirea lor a constituit 1-3%, fiind mai jos decât norma naturală (10%). 

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ