I N F O R M A Ţ I E

privind starea de iernare a pomilor fructiferi şi viţei de vie

pe teritoriul Republicii Moldova, la situaţia din 2 februarie 2016

 

Condiţiile meteorologice ale iernii curente au fost în general favorabile pentru iernarea pomilor fructiferi şi a viţei de vie.

Temperatura minimă a aerului pe parcursul lunii decembrie a scăzut pînă la -12º, iar în luna ianuarie - în fond pînă la -15..-19º, local temperatura a scăzut pînă la -20..-23º.

Pentru   evaluarea   stării  pomilor   fructiferi  şi  viţei  de  vie  în  perioada   iernatului,  la 2 februarie .. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a colectat probe pentru creşterea şi analiza lor.

Rezultatele creşterii probelor au demonstrat faptul că iernarea culturilor respective a decurs în general bine.

Pe o mare parte a teritoriului cercetat, la culturile pomicole principale nu s-a înregistrat pieirea mugurilor florali, doar local pieirea lor a constituit 1-15%, ceea ce nu a depăşit norma naturală (15%).

Rezultatele  creşterii  lăstarilor  viţei  de  vie au demonstrat că pieirea ochiurilor nu s-a înregistrat în cea mai mare parte a plantaţiilor, doar local a constituit 3-18%, ceea ce nu a depășit norma naturală (20%).

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ