Prognoza roadei medii de seminţe de floarea-soarelui

pe teritoriul  Republicii Moldova în anul 2017

 

În rezultatul investigaţiilor agrometeorologice efectuate privind situaţia curentă şi evoluţia condiţiilor meteorologice pentru fenofazele ulterioare ale florii-soarelui, Serviciul  Hidrometeorologic de  Stat prognozează pentru anul 2017 în medie pe țară o roadă de circa 17-19 ch/ha (roada medie pentru ultimii 10 ani a constituit 17 ch/ha).

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ