Prognoza roadei medii a grîului de toamnă pe teritoriul 

Republicii Moldova în anul 2016

 

În  rezultatul investigaţiilor agrometeorologice efectuate privind situaţia curentă şi evoluţia  condiţiilor  meteorologice  pentru fenofazele ulterioare ale grîului de toamnă, Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează pentru anul 2016 în medie pe țară o roadă de  circa 28-31 h/ha (roada medie pentru ultimii 10 ani a constituit 27 ch/ha).

 

 

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ