Prognoza roadei medii de seminţe de floarea-soarelui

pe teritoriul  Republicii Moldova în anul 2016

 

În  rezultatul  investigaţiilor  agrometeorologice  efectuate  privind  situaţia  curentă  şi evoluţia  condiţiilor meteorologice  pentru  fenofazele  ulterioare   ale   florii-soarelui, Serviciul  Hidrometeorologic de  Stat prognozează pentru anul 2016 în medie pe țară o roadă de circa 16-18 ch/ha.

 

 

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ