Prognoza privind roada medie de sfeclă de zahăr pe teritoriul

 Republicii  Moldova în anul 2016

 

 

În  rezultatul investigaţiilor agrometeorologice efectuate privind situaţia curentă şi evoluţia condiţiilor  meteorologice pentru fenofazele ulterioare ale sfeclei de zahăr, Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează în medie pe țară o roadă de circa 250-280 ch/ha.

 

 

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ