Prognoza rezervelor de umezeală productivă în sol

pe terenurile cu culturi de toamnă şi arătură din Republica Moldova

către începutul perioadei de vegetaţie în anul  2016

 

Analiza condiţiilor meteorologice precedente, a celor prognozate şi calculele agrometeorologice specializate arată că, la începutul primăverii rezervele de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea de  1 m pe terenurile cu culturi de toamnă vor constitui  în  fond 120-175 mm (90-120% din normă), în arătura de toamnă - 120-160 mm (90-110% din normă).

 

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ