Instruirea lingvistică a funcţionarilor publici
din Republica Moldova

 

  

În această toamnă, colaboratorii alolingvi ai Serviciului Hidrometeorologic de Stat, instituţie publică din subordinea Ministerului Mediului, s-au încadrat activ în proiectul Instruirea lingvistică a funcţionarilor publici din Republica Moldova, gestionat de Asociaţia  Naţională  a  Trainerilor  Europeni   din  Moldova (ANTEM) şi susuținut  financiar de Înaltul  Comisar  pentru  Minorități  Naționale  OSCE de la Haga. La o primă etapă cei peste 30 de cursanţii îşi vor  forma abilităţi  de  comunicare  în  limba  română  pentru  nivelul A1- A2, având  posibilitatea    continue  instruirea  pentru a performa şi la următoarele nivele B1-B2 şi C1-C2.

Conştientizând necesitatea însuşirii limbii române de către colaboratorii alolingvi pentru comunicare eficientă şi îndeplinirea obligaţiunilor de serviciu, administraţia Serviciului Hidrometerologic de Stat, în persoana domnului director Mihail Roibu, a creat condiţii optime pentru desfăşurarea instruirii, oferind un spaţiu bine amenajat şi dotat, precum şi timp convenabil colaboratorilor.

Timp de şase luni cursanţii vor beneficia de asistenţa didactică a unor profesori cu experienţă în domeniu, precum şi de toate materialele didactice pe suport de hârtie, audio şi video, elaborate de experţii ANTEM.

Până în prezent proiectul Instruirea lingvistică a funcţionarilor publici din Republica Moldova a înregistrat peste cinci mii de beneficiari.

 

  

 
     
 
     
 
     
 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ &ccedilS  monitoring de supraveghere; O  monitoring operaţional.åãîäíÿ