Buletin Hidrologic pentru luna februarie 2017

 

Regimul hidrologic al lunii februarie sa caracterizat astfel:

Pe unele porțiuni ale râurilor și bazinelor acvatice din țară sau menținut formațiunile de gheață. Dar cu creșterea temperaturii, în a doua jumătate a lunii februarie, topirea gheții sa intensificat și la sfîrșitul lunii suprafețele acoperite cu gheață au constituit 10%.

Scurgerea apei în râuri

În râul Nistru a constituit pe:

- sectorul s.Naslavcea - or. Dubăsari 50%;

- sectorul or. Dubăsari or. Bender 55%;

- sectorul or. Bender gura de vărsare a râului 60% din valorile medii multianuale.

În râul Prut a constituit pe:

- sectorul s. Criva - lacul de acumulare Costești-Stînca - 90-100%;

- sectorul lacul de acumulare Costești-Stînca - gura de vărsare a râului 55-75% din valorile medii multianuale.

În râul Răut scurgerea a fost semnificativ mai joasă de normă şi a constituit 20-25% din valorile medii multianuale.

În râurile mici din țară scurgerea a constituit 60-80%, din valorile medii multianuale.

În râul Bîc scurgerea a fost semnificativ mai joasă de normă și a constituit 17,2% din valorile medii multianuale, fapt explicat prin debitul mic de apă deversat din lacul de acumulare Ghidighici.

Pentru toată perioada de observaţii scurgerea scăzută a apei r. Bîc, cu valori de 5,0-20,0 % din normă, s-a înregistrat în anii: 1974, 1980, 1992, 1993, 1995, 2007, 2008, 2009 (5.7%), 2010 (3.01%) şi 2012 (2.29%) și 2015 (15.3%).

În luna februarie anul 2016 scurgerea r. Bîc a constituit 11,5% din valorile medii multianuale.

La mijlocul decadei a treia a lunii februarie a început fenomenul Apelor Mari de Primăvară.

Deversarea apei din Lacul de Acumulare Dnestrovsc pe parcursul lunii februarie sa menținut în limita de 120 m³/s, aportul fiind de 210 m³/s, ceea ce a adus la creșterea nivelului apei în lac pe parcursul lunii.

Fapt ce permite acumularea volumului de apă necesar pentru Viitura Ecologică, care începe la mijlocul lunii aprilie.

În rîul Prut, la trecerea Apelor Mari de Primăvară,

- pe sectorul s. Criva or. Costeşti s-a înregistrat creşterea nivelului apei cu 0.5-1.20 m.

Din cauza topirii zăpezii în afluenții de dreapta a râului Prut (România) a avut loc creșterea nivelului apei pe:

- sectorul or.Ungheni-or.Cahul cu 0.5-1.2m;

- sectorul or.Cahul-gurade vărsare a râului cu 0.2-0.5 m.

Apa s-a scurs în limitele albiei minore.

 

Fenomene hidrologice periculoase pe parcursul lunii februarie nu s-au înregistrat.
 

Şef al Direcţiei Hidrologie                Cazac  V.

 

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ