Buletin Hidrologic pentru luna mai 2017

 

Regimul hidrologic al lunii mai s-a caracterizat astfel:

Scurgerea apei în râuri

În râul Nistru a constituit pe:

- sectorul s.Naslavcea - or. Dubăsari 75-80%;

- sectorul or. Dubăsari - gura de vărsare a râului 60 - 70% din valorile medii    multianuale.

 În râul Prut a constituit pe:

- sectorul s. Criva - lacul de acumulare Costeşti-Stînca  circa 90%;

- sectorul  lacul de acumulare Costeşti-Stînca  - gura de vărsare a râului  75-85% din valorile medii multianuale.

În râul Răut scurgerea a fost aproape de normă  şi a constituit 90-100% din valorile medii multianuale.

În râurile mici scurgerea a constituit:

- în nordul ţării 80 - 90%,

- în centrul si sudul ţării 90 - 110% din valorile medii multianuale.

 

În râul Bîc din cauza precipitaţiilor puternice şi  mărirei deversării apei din lacul de acumulare Ghidighici, scurgerea a fost aproape de normă  şi a constituit circa 95% din valorile medii multianuale.

Totodată pentru toată perioada de observaţii este caracteristică scurgere scăzută a apei r. Bîc; cu valori de 3,0-10,0%  din normă, s-a înregistrat în anii 1968 (2,9%), 1974 (3,2%), 1975 (5,5%), 2007 (9,3%), 2008 (7,82%) şi 2010 (2,23%).

În luna mai anul 2016 scurgerea râului Bîc a constituit 11% din valorile medii multianuale.

La sfîrşitul pimei decade a lunii mai în râul Nistru s-a finisat Viitura Ecologică, care a început la sfîrşitul pimei decade a lunii aprilie.

La începutul primei decade a lunii mai în râul Prut în legătură cu mărirea deversării apei din Lacul de Acumulare Costeşti-Stînca pînă la 90,0 m3/s a avut loc creşterea nivelului apei pe:

- sectorul or. Costeşti - or. Ungheni cu 0,5 - 0,8 m;

- sectorul or. Ungheni or. Cahul cu 0,8 - 1,0 m;

- sectorul or. Cahul gura de vărsare a rîului cu 0,5 0,8 m.

 

La mijlocul primei decade a lunii mai în legatură cu precipitaţiile căzute în cursul superior al râului Prut (Ucraina) a fos mărită deversarea apei din Lacul de Acumulare Costeşti-Stînca pînă la 145 m3/s şi a avut loc creşterea nivelului apei fată de nivelul anterior pe:

- sectorul or. Costeşti - or. Ungheni cu 0,5 - 0,7 m;

-sectorul or. Ungheni or. Cahul cu 1,2 - 1,8 m;

- sectorul or. Cahul gura de vărsare a rîului cu 0,8 1,0 m.

 

La mijlocul decadei a doua a lunii mai în râul Prut a fost treptat micşorată deversarea apei din Lacul de Acumulare Costeşti-Stînca pînă la 75,0 m3/s şi a avut loc scăderea nivelului apei pe:

- sectorul or. Costeşti - or. Ungheni cu 0,6 - 0,9 m;

- sectorul or. Ungheni or. Cahul cu 1,2 - 1,8 m;

- sectorul or. Cahul gura de vărsare a rîului cu 0,5 0,8 m.

 

La mijlocul decadei a doua a lunii mai în legătură cu  precipitaţiile puternice în ţară a fost emisă avertizare hidrologică privind creşterea locală a nivelului apei în rîurile mici cu 0,5-0,8 m şi formarea scurgerilor intensive pe pante cu risc de inundaţii locale.

Agenţii economici, în subordinea cărora se află lacuri de acumulare, au fost avertizaţi sa atragă atenţia la starea barajelor.

  

Şeful Direcţiei Hidrologie               V. Cazac

 

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ