Buletin Hidrologic pentru luna iulie 2017

 

Regimul hidrologic al lunii iulie s-a caracterizat astfel:

Scurgerea apei în râuri

În râul Nistru a constituit pe:

- sectorul s. Naslavcea - or. Dubăsari – 40-50%;

- sectorul or. Dubăsari - gura de vărsare a râului – 40-55% din valorile medii multianuale.

În râul Prut a constituit pe:

- sectorul s. Criva - lacul de acumulare Costeşti-Stînca circa 32%;

- sectorul lacul de acumulare Costeşti-Stînca - gura de vărsare a râului 50-70% din valorile medii multianuale.

În râul Răut scurgerea a fost semnificativ mai joasă de normă şi a constituit 18-25% din valorile medii multianuale.

În râurile mici din țară scurgerea a constituit 20-40% din valorile medii multianuale.

 

În râul Bîc scurgerea a fost semnificativ mai joasă de normă și a constituit 25,5% din valorile medii multianuale, fapt explicat prin debitul mic de apă deversat din lacul de acumulare Ghidighici.
Pentru toată perioada de observaţii scurgere scăzută a apei r. Bîc, cu valori de 3,0-14,2% din normă, s-a înregistrat în anii 1968 (7,9%), 1974 (4,5%), 1976 (12,6%), 2003 (14,2%), 2008 (4,05%), 2009 (5,50%), 2015 (8,1%).
În luna iulie anul 2016 scurgerea râului Bîc a constituit 7.50% din valorile medii multianuale.

• La sfârșitul decadei a treia a lunii iulie:
• În legătură cu ploile căzute în cursul superior al râului Prut (Ucraina) s-a format viitură pluvială cu creșterea nivelului apei pe sectorul s. Criva - or. Costești ñcu 0,5 m.
Apa s-a scurs în limitele albiei minore.
• În legătură cu căderea aversilor puternice a fost emisă avertizare hidrologică pe unele râuri mici și în locurile joase creșterea locală a nivelului apei cu 0,4-0,9m și formarea scurgerilor intensive pe pante cu risc de inundații locale.
Agenții economici, în subordinea cărora se află lacuri de acumulare, au fost avertizați sa atragă atenția la starea barajelor.

 

La începutul decadei a treia a lunii iulie în rîurile din republică sa instalat etiajul de vară.
A fost emis codul galben în bazinul rîului Nistru, Prut și rîurile mici din țară.

În perioada 1990 – 2016, scurgere cu debite similare pentru luna iulie

s-a înregistrat în anii 1990, 1996, 2004, 2007, 2012, 2015, 2016, iar pe rîul Răut și pe celelalte rîuri mici a Moldovei în anii 2009, 2011, 2012 și 2016.

Etiajul - este faza a regimului de apă a râului observată sistematic, care se caracterizează prin niveluri şi debite scăzute de apă. Perioada de etiaj se mentine de cel puțin 10 zile.
 

  

Prim - vicedirector               Violeta Balan

 

Ex: V. Cazac

Tel: 0(22) 77-35-18

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ