Buletin Hidrologic pentru luna august 2017

 

Regimul hidrologic al lunii august s-a caracterizat astfel:

Scurgerea apei în râuri

În râul Nistru a constituit pe:

- sectorul s. Naslavcea - or. Dubăsari 40-45%;

- sectorul or. Dubăsari - gura de vărsare a râului 45-55% din valorile medii multianuale.

În râul Prut a constituit pe:

- sectorul s. Criva - lacul de acumulare Costești-Stînca 25-30%;

- sectorul lacul de acumulare Costești-Stînca - gura de vărsare a râului 35-40% din valorile medii multianuale.

În râul Răut scurgerea a fost mai joasă de normă şi a constituit 20-25% din valorile medii multianuale.

În râurile mici din țară scurgerea a constituit 15-25% din valorile medii multianuale.

În râul Bîc scurgerea a fost semnificativ mai joasă de normă și a constituit 23.0% din valorile medii multianuale, fapt explicat prin debitul mic de apă deversat din lacul de acumulare Ghidighici.
Pentru toată perioada de observaţii scurgerea scăzută a apei r. Bîc, cu valori de 3.0 - 10.0 % din normă, s-a înregistrat în anii: 1968 (5.9%), 1974 (2.95%), 2007 (7.6%), 2008 (2.45%), 2010 (2.7%) și 2015 (10%).
În luna august anul 2016 scurgerea râului Bîc a constituit 14% din valorile medii multianuale.

Pe tot parcursul lunii august pe tot teritoriul țării în legătură cu lipsa precipitațiilor și a temperaturilor înalte s-a atestat Seceta Hidrologică.

Agenții economici au fost avertizași să consume rațional resursele de apă.

  

Prim - vicedirector               Violeta Balan

 

Ex: V. Cazac

Tel: 0(22) 77-35-18

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ