Scurgerea apei rîurilor Republicii Moldova pentru luna noiembrie 2016

 

Pe parcursul lunii noiembrie scurgerea apei râului Nistru a fost mai jos de normă şi a constituit 65 - 75% din valorile medii multianuale.
Scurgerea râului Prut:
- pe sectorul s. Criva - or. Costești a constituit 130-150%;
- pe sectorul or. Costești gura de vărsare a râului a fost mai jos de normă şi a constituit 50-75% din valorile medii multianuale.

Scurgerea apei râului Răut și a râurilor mici din nordul și centrul țării a fost mai jos de normă și a constituit 30-55%, iar celor din sudul țării scurgerea a constituit 100-120% din valorile medii multianuale.

Este de menţionat scurgerea scăzută a apei r. Bîc postul hidrologic Chișinău care a constituit circa 17% din valorile medii multianuale, fapt explicat prin debitul mic de apă deversat din lacul de acumulare Ghidighici.

Pentru toată perioada de observaţii scurgere scăzută a apei r. Bâc, cu valori de 4,0-15,4% din normă, s-a înregistrat în anii: 1968 (4.0%), 1976(6,7%), 1983, 1984 (15,4%), 1985 (14,5%), 1993 (13,6%), 2006 (5,64%), 2007 (4,09%), 2008 (6,83%), 2009 (3,17%) şi 2012 (4,48%).

Scurgerea apei a r. Bâc în noiembrie 2015 a constituit 14% din valorile medii multianuale.

La sfârșitul primei decade a lunii noiembrie, în legătură cu ploile căzute și măririi deversării din Lacul de Acumulare Dnestrovsc (r. Nistru) păna la 210 m3/s, a avut loc creşterea nivelului apei cu 0,4-0,8 m. Apa s-a scurs în limitele albiei minore.

La sfîrșitul primei decade și decadei a doau a lunii noiembrie în legătură cu căderea precipitațiilor în cursul superior al râului Prut (Ucraina), sau format doua viituri mici cu creșterea nivelului apei cu 0,6-0,8 m. Apa s-a scurs în limitele albiei minore.

În râul Prut pe sectorul or.Ungheni - gura de vărsare a râului, în legătură cu căderea precipitațiilor și creșterii nivelului apei în afluenții din dreapta (România) și afluenții de stânga (R. Moldova) a râului Prut, începând cu mijlocul primei decade și până la mijlocul decadei a doua a lunii noiembrie a avut loc creșterea nivelului apei cu 0,4-0,7 m. Apa s-a scurs în limitele albiei minore.

Fenomene hidrologice periculoase pe parcursul lunii noiembrie nu s-au înregistrat.
 

 

 

Şef al Direcţiei Hidrologie                Cazac  V.

 

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ