MESAJ CU OCAZIA

 ZILEI MONDIALE A METEOROLOGIEI 2016

DIN PARTEA

SECRETARULUI GENERAL AL ORGANIZAŢIEI METEOROLOGICE MONDIALE,

PETTERI TAALAS

 

Schimbările climatice au un impact important asupra mediului natural şi uman. Volumul emisiilor gazelor cu efect de seră este într-o continuă creştere şi temperatura celor mai joase straturi a atmosferei şi oceanului creşte.

Astăzi temperatura Pământului este deja cu 1 °C mai înaltă, decât la începutul secolului XX. Comunitatea internaţională a recunoscut necesitatea unei acţiuni decisive.

Anul trecut, guvernul a acceptat Acordul de la Paris pentru ”menţinerea creşterii temperaturii medii globale sub limita de 2°C peste nivelurile pre-industriale şi exercitarea eforturilor pentru limitarea creşterii temperaturii la 1.5°C”.

Aceasta este o obligaţie de scară largă şi planurile naţionale aprobate la momentul actual pot fi insuficiente pentru evitarea creşterii cu 3°C. Cu toate acestea avem toate cunoştinţele şi instrumentele necesare pentru ”a arunca o privire” în viitor.

OMM şi serviciile meteorologice şi hidrologice naţionale joacă un rol important în crearea unor comunităţi cu capacitate de adaptare la climă. Din cauza emisiilor trecute şi prezente, noi trebuie să ne pregătim pentru un viitor cu şi mai multe zile caniculare, nopţi calde şi valuri de căldură. Acest lucru va afecta sănătatea publică şi va pune presiune asupra societăţilor noastre. Noi putem reduce riscurile pentru sănătate legate de căldură prin sisteme de avertizare timpurie multi-pericol, care furnizează alerte în timp pentru factorii de decizie, serviciile de sănătate şi publicul larg.

De asemenea, problema secetei trebuie abordată mai proactiv prin gestionarea secetei integrate. Este necesar să acordăm factorilor de decizie orientări privind politicile eficiente şi strategiile de gestionare a terenurilor. Totodată, este necesară îmbunătăţirea accesului la cunoştinţele ştiinţifice şi diseminarea celor mai bune practici pentru a face faţă secetei.

Schimbările climatice, de asemenea, sporesc riscul de ploi abundente şi inundaţii. Noi putem proteja vieţi şi proprietăţi de la aşa pericole prin prognoze bazate pe impact. Această abordare a riscului de dezastre reprezintă cea mai bună modalitate de a abilita administratorii implicaţi în situaţii excepţionale cu informaţii pe care le pot acţiona.

Agenda ONU 2030 şi Obiectivele de Dezvoltare Durabilă stabilesc un angajament puternic la nivel mondial pentru a pune capăt sărăciei. Aceasta include încercările de a realiza îmbunătăţirea securităţii alimentare, a apei şi canalizării pentru toţi. Se solicită energie curată şi oraşe rezistente. Şi astfel se promovează gestionarea durabilă a ecosistemelor naturale.

Crearea comunităţilor rezistente la climă şi vreme meteo reprezintă o parte vitală a acestei strategii globale pentru a atinge o dezvoltare durabilă.

Comunitatea OMM va continua să sprijine ţările în căutarea realizării dezvoltării durabile şi combaterii schimbărilor climatice prin furnizarea celor mai bune ştiinţe şi servicii operaţionale pentru vreme meteo, climă, hidrologie, oceane şi mediu.

Vă mulţumesc.

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ