MESAJ CU OCAZIA
ZILEI MONDIALE A METEOROLOGIEI 2017
DIN PARTEA
SECRETARULUI GENERAL AL ORGANIZAŢIEI METEOROLOGICE MONDIALE,
PETTERI TAALAS

 

Oamenii de ştiinţă de azi înteleg că norii joaca un rol vital în reglarea echilibrului energetic a Pământului, în reglarea climei şi a condiţiilor meteorologice. Ei ajută la conducerea ciclului apei şi a întregului sistem climatic. Înţelegerea norilor este esenţială pentru previzionarea condiţiilor meteorologice, modelarea impactului viitoarelor schimbări climatice şi prevederea disponibilităţii resurselor de apă.

De-a lungul secolelor, câteva fenomene naturale au inspirat atât gândirea ştiinţifică şi reflecţia artistică, cât şi norii.

În urmă cu mai mult de două milenii, Aristotel a studiat norii şi a scris un tratat, care abordează rolul lor în ciclul hidrologic. Însă Luke Howard, un meteorolog amator care trăia în Anglia la începutul secolului al 19-lea, a fost cel care a produs prima clasificare a norilor.

Bazându-se pe înregistrările sale cuprinzătoare a condiţiilor climatice în regiunea Londrei în perioada anilor 1801 - 1841, Howard a identificat trei genuri sau categorii principale a norilor: Cumulus, Stratus şi Cirrus. Identificarea, descrierea şi denumirea norilor rămâne critică pentru studiul condiţiilor meteorologice şi climatice.

Oamenii de ştiinţă de azi înteleg că norii joaca un rol vital în reglarea echilibrului energetic a Pământului, în reglarea climei şi a condiţiilor meteorologice. Ei ajută la conducerea ciclului apei şi a întregului sistem climatic. Înţelegerea norilor este esenţială pentru previzionarea condiţiilor meteorologice, modelarea impactului viitoarelor schimbări climatice şi prevederea disponibilităţii resurselor de apă.

Muzică, artă şi poezie

Simbolistica evocatoare a norilor a inspirat mulţi artişti din întreaga lume, inclusiv poeţi, muzicanţi, fotografi şi alţi entuziaşti. Unul din exemple ar fi, prima Nocturnă orchestrală de Debussy, întitulată Nuages (nori), care reprezintă una din capodoperele muzicale a impresionismului. Fotografii sunt îndeosebi fascinaţi de nori, inclusiv cei care cu entuziasm au contribuit la calendarul OMM 2017 ilustrând Tema Zilei Mondiale a Meteorologiei din acest an “Înţelegerea Norilor.”

Norii sunt de asemenea încorporaţi în simboluri culturale şi obiceiuri de gândire. În China, "norii de bun augur" reprezintă paradisul şi norocul. În unele limbi oamenii spun "ea este cu capul în nori" pentru a indica pe cineva care este cufundat în vise fantastice sau idei. În lumea modernă, “norul” acum se referă la acel spaţiu amorf, care deţine, nu ploaie, ci resurse Internet si date digitizate.

Going digital: un Atlas pentru Epoca Internetului

Atlasul Internaţional al Norilor este referinţa unică, cea mai autoritară şi cea mai cuprinzătoare pentru identificarea norilor. Reputaţia sa este legendară printre amatorii de nori. Atlasul existent a fost publicat pentru prima dată la sfârşitul secolului al 19-lea. Acesta conţine un manual detaliat de standarde şi numeroase plăci de fotografii ale norilor şi a altor fenomene meteorologice.

Dupa ultima revizuire realizată acum 30 de ani, o ediţie complet revizuită şi actualizată va fi acum lansată pentru Ziua Mondiala a Meteorologiei la 23 martie 2017.

Pentru prima dată, ediţia 2017 va fi în primul rând un produs digital on-line. Această ediţie oferă o comoară de sute de imagini de nori, inclusiv câteva clasificări a norilor, cum ar fi «Volutus» (nori de rulare), o pistă de condensare (traseu de vapori, uneori, produs de aeronave) şi «asperitas» (nori ondulate deluros). Adiţional, Atlasul conţine informaţii importante cu privire la alte fenomene meteorologice aşa ca curcubeuri, aureole, tornade de zăpadă şi grindină.

Progresele in domeniul ştiinţei, tehnologiei şi fotografiei au determinat OMM să-şi asume sarcina ambiţioasă şi exhaustivă de a revizui şi actualiza Atlasul cu imagini, la care au contribuit meteorologii, observatorii de nori şi fotografii.

Atlasul, de asemenea, serveşte ca un material didactic important pentru profesioniştii care lucrează serviciile şi companiile meteorologice şi  în aşa domenii ca aviaţia şi transportul maritim.

Înţelegerea fenomenelor meteorologice şi climatice, pentru a proteja viaţa şi proprietatea şi pentru a ajuta comunităţile să devină mai reziliente, este misiunea de bază a OMM. Noi vom continua şi în viitor să sprijinim guvernele în furnizarea celor mai bune servicii meteorologice, climatice, hidrologice, marine şi legate de mediu pentru protecţia vieţii şi a proprietăţii, precum şi pentru a sprijini procesul decizional.

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ