15 mai Ziua Internaţională de Acţiune pentru Climă

 

Clima, vremea, şi hazardurile naturale influenţează semnificativ securitatea alimentară, viaţa şi bunurile populaţiei, resursele de apă recreaţională şi afectează dezvoltarea durabilă a ţărilor.

Organizația Meteorologică Mondială este sursa de autoritate a informaţiilor în cadrul sistemului ONU cu privire la aspectele legate de condiţiile meteorologice şi climatice. Anul acesta OMM atrage atenţia societăţii internaţionale asupra realităţii încălzirii globale. Temperatura suprafeţei pământului şi a suprafeţei oceanelor este în creştere, creşte numărul şi  intensitatea  fenomenelor meteorologice extreme. Condiţiile meteorologice extreme din trecut şi din prezent creează o necesitate în a pregăti societatea pentru un viitor cu zile toride, nopţi calde şi perioade de secetă. În plus, schimbările climatice vor spori   riscul de ploi abundente şi a viiturilor.

Conform datelor OMM anul 2015 a fost cel mai cald an înregistrat de la începutul perioadei de observaţii asupra vremii şi climei. Temperatura globală în 2015 a fost cu un 1C mai ridicată faţă de temperatura epocii pre-industriale.

În Republica Moldova anul 2015 de asemenea a fost caracterizat printr-un regim termic înalt. Temperatura medie anuală a aerului în anul 2015, pe întreg teritoriul ţării, a fost cu doar 0,1C mai scăzută faţă de recordul înregistrat în 2007. Izolat (SM Briceni, Soroca, Camenca, Corneşti) temperatura medie anuală a aerului a depăşit cu 0,1-0,4C cele mai înalte valori din întreaga perioadă de observaţii (în 2007). În restul teritoriului temperatura ori a atins maximul istoric (SM Făleşti, Chişinău, Leova) ori a ocupat locul 2 (după 2007) în şirul aliniat a celor mai înalte temperaturi medii anuale. Regimul termic ridicat  şi cu deficit semnificativ de precipitaţii, care a fost observat pe teritoriul Republicii Moldova în cea mai mare parte a lunii iunie 2015 şi cu menţinere pe tot parcursul perioadei  iulie - august, a contribuit la seceta pedologică şi a celei atmosferice.

Conform datelor SM Chişinău în 2015 doar în lunile aprilie şi octombrie temperatura medie lunară a aerului a fost în limitele normei, iar în celelalte luni aceasta a depăşit norma cu 2-4º (fig.1).

 

 Fig.1 Temperatura medie lunară a aerului la SM Chişinău în a.2015

 

 Temperatura maximă absolută a aerului în anul 2015 a atins +38,6º (2 septembrie, SM Făleşti),  ceea ce în  sezonul de toamnă se semnalează în teritoriu pentru prima dată din toată perioada de observaţii. Minima absolută a constituit -24,6º (8 ianuarie, SM Ceadâr-Lunga).

În anul 2015 în raioanele de nord şi izolat din centrul  ţării s-a semnalat deficit de precipitaţii (fig.2). Cantitatea lor anuală  a constituit 320-400 mm (55-75% din normă), în restul teritoriului au căzut  430-520 mm (85-105% din normă).

    

Fig.2 Cantitatea lunară de precipitaţii (mm) la SM Briceni în a.2015

 

Regimului termic ridicat, insuficienţa de precipitaţii în perioada de vegetaţie cât şi rezervele de umezeală joase a solului pe terenurile cu culturi agricole au creat condiţii mai puţin favorabile pentru formarea recoltei înalte. De asemenea şi fenomenele meteorologice stihinice, semnalate sub formă de averse puternice (izolat însoţite de grindină) pe 26 mai, 15-16, 25 iunie şi 9 iulie au cauzat vătămarea culturilor agricole şi daune materiale economiei naţionale.  

Anul curent continuă tendinţa de creştere a temperaturii aerului. Potrivit datelor SM Chişinău temperatura medie lunară a aerului pe durata anului 2016 (ianuarie-aprilie) a depăşit norma cu 3,5ºC. Doar în ianuarie, temperatura medie lunară a fost în limitele normei iar în celelalte luni aceasta a depăşit norma cu 3,5-6,7ºC.

Conform datelor de cercetări  independente ale NASA şi Oficiului Naţional în Problemele Oceanului şi Atmosferei, încălzirea globală în mod constant şi-a luat avânt în ultimii 35 de ani, iar perioada dintre anii 2001 până în 2015 a fost cea mai caldă din întreaga perioadă de observaţii.

Observaţiile efectuate de reţeaua de staţii şi posturi de pe teritoriul Republicii Moldova, începând cu anul 1886, confirmă constatările savanţilor ce priveşte creşterea temperaturii în ultimii 35 de ani. Conform datelor SM Chişinău perioadele cele mai calde de continuitate diferită, din perioada de 120 de ani de observaţii s-au axat mai mult pe ultimii 35 de ani (1981-2015).

Trebuie de remarcat că, ultimii 15 ani în Moldova de asemenea au fost cei mai calzi din întreaga perioadă de observaţii. Potrivit şirului îndelungat de date a staţiei meteorologice Chişinău, în această perioadă 13 din cei mai calzi 15 ani îi revin perioadei dintre anii 2001 şi 2015. Totuşi  anii 2007 şi 2015 s-au dovedit a fi cei mai calzi de la începutul perioadei de observaţii. Temperatura medie anuală a aerului al acestor ani pentru prima dată a fost de +12,0C, ceea ce e cu 2,5C mai ridicată faţă de normă.

Datorită regimului termic ridicat şi a deficitului de precipitaţii, seceta în perioada de vegetaţie din ultimii 15 ani a fost observată de 2-3 ori mai des, comparativ cu întreaga perioadă de observaţii. Cu toate acestea în ultimii ani comparativ cu mijlocul secolului XX se observă de asemenea şi creşterea numărului de zile cu ploi abundente periculoase şi cu averse puternice respectiv cu 2 şi 3 zile, având ca rezultat consecinţe nefavorabile.

După cum afirmă savanţii, una dintre cauzele schimbărilor climatice pe Terra este factorul uman. Acestei probleme a fost dedicată Conferinţa ONU privind schimbările climatice, care a avut loc în decembrie 2015 la Paris, unde s-a ajuns la un acord între ţări de a reduce emisiile de gaz cu efect de seră. În conformitate cu Acordul , obiectivul acţiunii comune este de a menţine creşterea temperaturii globale sub 2C, în comparaţie cu perioada pre-industrială, cu continuarea eforturilor de a limita creşterea temperaturii cu 1,5ºC. Organizaţia Meteorologică Mondială face apel la ţările membre ale Forumului pentru climă de la Paris din decembrie, pentru îndeplinirea anticipată a obligaţiilor sale de a reduce impactul uman asupra schimbărilor climatice.

 

  

                 

 

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ