Administraţia  Meteorologie Hidrologie Monitoringul  Calităţii  Mediului Finanțe și Contabilitate

ro en ru Principal                                                                                                                                                                                          

  AVERTIZĂRI 

   Vremea curentă

   Prognoze    Caracterizări ale  vremii    Caracterizări  climatice    Calitatea componentelor mediului

   Fenomene neobişnuite şi recorduri

  Terminologie şi unităţi de măsură

  Legenda simbolurilor

  Noutăţi

  În atenţia populaţiei

  Note informative şi publicaţii

  Istoria Serviciului

  Activitatea internaţională

  Instituţii naţionale şi internaţionale

  Legislaţia

  Servicii prestate

  Informaţia difuzată prin mass-media

  Proiecte naţionale si internaţionale

  Condiţii de utilizare

  Contacte

 

 Direcţia Monitoring al Calităţii Mediului

 | Principală DMCM  | CMCAARM | CMCAS CMCS | CAFC | CMEIMI | Grupul de expediţie | 

CENTRUL MONITORING AL CALITATII AERULUI ATMOSFERIC

ŞI RADIOACTIVITĂŢII MEDIULUI (CMCAARM)

SECŢIA PROGNOZE A POLUĂRII AERULUI ATMOSFERIC (SPPAA)

Galina Catenco, şef al Secţiei

       

          Secţia Prognoze a Poluării Aerului Atmosferic (SPPAA) întocmeşte prognoza operativă a poluării de fond a aerului atmosferic în mun. Chişinău, Bălţi, Tiraspol, Bender, or. Rîbniţa şi Rezina în mediu pe oraş, privind separat nocivele şi de la sursele separate.

          În procesul de elaborare a prognozelor şi estimarea datelor ce ţin de poluarea de fond a aerului atmosferic sunt implicaţi 3 colaboratori ce posedă studiile corespunzătoare şi experienţă înaintată de activitate în domeniu.

          Sarcina principală a SPPAA este prevenirea cazurilor periculoase a poluării aerului şi îmbunătăţirea stării bazinului aerian pe cale de prognozare şi întocmire a avertizărilor privind nivelul înalt de poluare a aerului.

          Pentru prognoza poluării aerului atmosferic se folosesc modele statistice, care permit determinarea influenţei factorilor meteorologici şi condiţiilor sinoptice asupra calităţii aerului atmosferic.

          Colaboratorii SPPAA efectuează:

  • Analiza situaţiilor sinoptice, condiţiilor meteorologice şi a poluării efective a aerului atmosferic;

  • Efectuarea prognozei operative  a poluării aerului atmosferic: în mediu pe oraş, privind separat nocivele şi de la surse separate;

  • Transmiterea avertismentelor despre posibilitatea înaltă a poluării aerului în conformitate cu schema aprobată de Ministerul Mediului;

  •  Întocmirea buletinului zilnic privind poluarea şi prognozarea poluării aerului atmosferic pentru 5 centre industriale şi s.Mateuţi, r-nul Rezina care se transmit conform schemei de difuzare şi se amplasează pe Pagina - Web a Serviciului (www.meteo.md);

  • Pentru evaluarea şi vizualizarea datelor cu privire la calitatea aerului atmosferic, zilnic se elaborează hărţi privind gradul de poluare a aerului în  mun. Chişinău, Bălţi, Tiraspol, Bender, or. Rîbniţa şi s.Mateuţi, r-nul Rezina, care se amplasează pe Pagina - Web a Serviciului (www.meteo.md);

  • Conform condiţiilor meteorologice nefavorabile şi în cazul prevenirii depăşirii normelor sanitare se întocmesc avertismente despre reglementarea degajărilor de la întreprinderi, pentru care aceste condiţii sunt periculoase;

  • Asigurarea populaţiei, autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale cu prognoze şi avertismente privind nivelul de poluare a aerului atmosferic în centrele industrializate ale republicii;

 

Contacte:

 

Şeful SPPAA               Galina Catenco                    - tel: (022) 77-36-14

                                                                             e-mail : poluare_aer@meteo.gov.md

   

  Rambler's Top100 liveinternet.ru: ïîêàçàíî ÷èñëî ïðîñìîòðîâ çà 24 ÷àñà, ïîñåòèòåëåé çà 24 ÷àñà è çà ñåãîäíÿ

Vremea in Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic
Download informer cod

Webmaster Principal Default homepage Favorite