Colectivul
Serviciului Hidrometeorologic de Stat

 

cu profundă durere anunţă trecerea în nefiinţă
a celui care a fost Director al Serviciului,
celebru meteorolog, om de ştiinţă, doctor habilitat, profesor universitar

 

 

SOFRONI VALENTIN EFIM

 

 

Este dificil de a supraestima contribuţia adusă de Dnul Valentin Sofroni dezvoltării Serviciului Hidrometeorologic de Stat al Republicii Moldova.

 

În timpul activităţii sale Serviciul Hidrometeorologic de Stat a devenit membru cu drepturi depline al Organizaţiei Meteorologice Mondiale şi participă la programe internaţionale: Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite privind Schimbările Climatice, Convenţia ONU pentru Combaterea Deşertificării, Convenţia privind cooperarea în domeniul protecţiei şi utilizării raţionale a r. Dunărea, Convenţia privind poluarea atmosferică transfrontalieră pe distanţe lungi, şi altele.

 

Din partea colectivului Serviciului sincere condoleanţe şi gânduri de mângâiere şi alinare familiei şi prietenilor Dlui Valentin Sofroni. Dumnezeu să-l odihnească în pace!