.

Caracterizarea climatică şi agroclimatică a lunii iunie

pe teritoriul Republicii Moldova

 

În luna iunie temperatura medie multianuală a aerului în teritoriu este cuprinsă între +17,8º la nord şi +20,0º la sud. Cea mai rece lună iunie pentru toată perioada de măsurători instrumentale a fost în anul 1949, cînd temperatura medie lunară a aerului s-a încadrat între +15,1ºC (Briceni) şi +17,0ºC (Tiraspol). Cea mai caldă lună iunie a fost înregistrată în anii 2007 şi 2012. Valorile temperaturii medii lunare a aerului în aceşti ani indicaţi au oscilat între +20,6ºC (Briceni) şi +24,0ºC (Dubăsari).

Valorile temperaturii medii zilnice a aerului în teritoriu pe parcursul lunii oscilează între +6..+10ºC (1962, 1977) şi +28..+30ºC (1963, 2012). Minima absolută a temperaturii aerului pentru întreaga perioadă de observaţii a constituit în teritoriu +1,6ºC (Briceni, 1 iunie 1955), iar maxima absolută a atins +40,1ºC  (Făleşti, 22 iunie 2012).

La începutul lunii iunie sunt posibile îngheţuri la suprafaţa solului, însă probabilitatea lor este foarte mică. Cea mai tîrzie dată de dispariţie a îngheţurilor este 1 iunie ( Briceni, 1955 -0,4ºC).

Numărul  de  zile  cu   temperatura  maximă  a  aerului ≥30C   constituie  în  medie  pe  teritoriu 2 (Bravicea) 6 (Tiraspol) zile, maximul observat fiind de 20 de zile (Rîbniţa, 1999). Numărul de zile cu temperatura maximă a  aerului ≥35C nu depăşeşte în medie pe teritoriu 1 zi, însă în unii ani se pot semnala pînă la 8 zile (Făleşti, 2012). Zile cu temperatura maximă a aerului ≥40C au fost semnalate doar în anul 2012, la  Făleşti (1 zi).

Conform datelor observaţiilor multianuale, luna iunie este în fond cea mai ploioasă lună a anului. Cantitatea medie lunară de precipitaţii pe teritoriul ţării constituie 62-95 mm, iar numărul zilelor cu precipitaţii este de 10-13 zile. Potrivit datelor observaţiilor multianuale, cea  mai  mare  cantitate de precipitaţii   lunară   a  atins  330 mm  (Brăneşti, r. Rîşcani, 1985), iar  cea  mai  mare  cantitate  zilnică - 193 mm (Valea Rusului, r. Făleşti, 1985).

În luna iunie sunt posibile următoarele fenomene: oraj (în medie 7-10 zile), căderi de grindină (pînă la 1-4 zile), ceaţă (în medie 1-2 zile).

Dintre fenomenele meteorologice stihinice cel mai mare pericol în luna iunie îl prezintă aversele puternice de ploaie şi căderile de grindină, care se semnalează anual. Ploi de lungă durată sunt posibile în medie o dată în 4 ani, vînturi puternice (cu viteza mai mare de 25 m/s) în medie o dată în 3 ani. Este posibilă formarea vîrtejurilor. Astfel, la 27 iunie 1980 izolat în raioanele Slobozia şi Căuşeni s-a înregistrat un vîrtej care au cauzat pagube considerabile economiei naţionale.

Conform datelor multianuale, la începutul lunii (3-9 iunie) se observă înflorirea grîului de toamnă. În Republica Moldova perioada umplerii boabelor la grîul de toamnă (faza înflorirea - coacerea în lapte) durează în medie 15 zile. În a doua jumătate a lunii se semnalează de obicei coacerea în lapte. Asigurarea cu umezeală în timpul umplerii boabelor la grîul de toamnă este în medie satisfăcătoare şi rezervele ei în stratul de sol cu grosimea de 1 m poate varia de la 90-120 mm în raioanele de nord ale ţării pînă la 60-110 mm - în raioanele de sud. Coacerea în lapte a boabelor are loc în jumătatea a doua a lunii iunie.

La orzul de primăvară în prima jumătate a lunii iunie se semnalează înspicarea, în decada a treia - coacerea în lapte.

La porumb procesul creşterii intense a masei vegetale începe după formarea frunzei a cincea, care are loc în prima decadă a lunii iunie. Asigurarea cu umezeală a porumbului (în stratul de sol cu grosimea de 1 m) pe parcursul perioadei de vegetaţie în raioanele de sud ale ţării nu depăşeşte 45-50 % din cantitatea optimală, în raioanele centrale şi de nord - 60-70 % din cea optimală.

La floarea-soarelui în a doua decadă a lunii iunie se semnalează formarea inflorescenţelor. Rezervele medii multianuale de umezeală productivă în stratul de sol cu grosimea 50 cm în această perioadă alcătuiesc circa 50-60 mm, fiind suficiente pentru creşterea şi dezvoltarea normală a plantelor.

La sfecla de zahăr în luna iunie se observă începutul îngroşării rădăcinii principale. Condiţiile favorabile pentru creşterea sfeclei de zahăr sunt create prin acumularea umezelei în stratul de sol cu grosimea de 1 m cu cantitatea mai mare de 100 mm.

În luna iunie în livezi se înregistrează creşterea fructelor, la cireş, vişin şi a soiurilor timpurii de cais- coacerea lor. La viţa de vie, conform datelor medii multianuale, în prima jumătate a lunii iunie se semnalează înflorirea.

Din fenomenele climatice nefavorabile pentru culturile agricole în luna iunie sunt secetele, suhoveiurile şi ploile torenţiale. În luna iunie suhoveiurile cu diferită intensitate se semnalează pe teritoriul ţării în medie pe parcursul a 6-13 zile. Ploile torenţiale pot provoca căderea, dezrădăcinarea plantelor şi chiar spălarea semănăturilor.

 

 

Şeful CMMC             T. Bugaeva

 Şeful CMA               T. Mironova