.

Ρaracterizarea hidrologică a lunii iulie pe teritoriul

Republicii Moldova

 

Conform datelor multianuale, luna iulie este una din lunile de viitură pentru rîurile şi cursurile de apă ale Republicii. Pentru rîurile mari ale Republicii Moldova (r.Nistru şi r.Prut) cel mai mare pericol, în cazul situaţiilor excepţionale, îl prezintă r.Prut în amonte de lacul de acumulare Costeşti-Stînca, întrucît partea inferioară este protejată de acestă acumulare de regularizare sezonieră; ceea ce se poate spune şi despre r.Nistru, regimul apei căruia este regularizat de lacurile de acumulare Novodnestrovsc şi Dubăsari. Comparativ cu luna iunie numărul viiturilor pluviale se micşorează nesemnificativ.

Anii cu scurgere ridicată (peste 150 % din valorile medii multianuale):

- r.Nistru – postul hidrometric Hruşca (anii 1968 - 2014) – 1969, 1974, 1980, 1998, 2001, 2008 (227%), 2010 (274%).

- r.Prut    – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990 - 2014) – 1991, 1998, 2006, 2008 (434 %), 2010 (508%) din normă.

Anii cu scurgere scăzută (sub 50 % din valorile medii multianuale):

- r.Nistru – postul hidrometric Hruşca (anii 1968 - 2014) – 1968, 1976, 1986, 1987, 1990, 2003, 2004, 2012 (49.2%).

- r.Prut   – postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990 - 2014) – 1990, 1994, 1996, 2002, 2004, 2005, 2007, 2012 (17.7%), 2013 (38.8%).

 

Debitele  pentru  aceasta  luna  constituie:

 

În r.Nistru (postul hidrometric Hruşca),

medii lunare constituie 392 m3/s;

maximul absolut constituie 3480 m3/s (29.07.2008);

minimul absolut – 78.9 m3/s (17.07.1968).

Maximul absolut  pentru perioada de după darea în exploatare a lacului de acumulare Dnestrovsk (a.1982) constituie 3480 m3/s (29.07.2008);

minimul absolut – 113 m3/s (02.07.2003).

Debitele medii lunare de apă variază între 134 m3/s (a.1968) şi 1010 m3/s (a.1980, 2010).

În r. Prut (postul  hidrometric Şirăuţi),

medii lunare constituie 124 m3/s;

maximul absolut – 4090 m3/s (30, 31.07.2008);

minimul absolut – 17.0 m3/s (24, 25.07.2012).

Debitele  medii  lunare   de  apă  variază   în  limitele  de  la  21.9 m3/s  (a.2000, 2012)  pînă  la 539 m3/s (a.2010).

 

Lacul de acumulare Costeşti – Stînca a fost dat în exploatare în anul 1978.

 

Caracterizarea scurgerii unor rîuri mici din Republica Moldova:

 

r.Răut – or.Bălţi,           norma – 1.38 m3/s,

maximul absolut – 21.3 m3/s (06.07.1991), 

minimul absolut – 0,074 m3/s (24.07.1994).

 

r.Răut – s.Jeloboc,        norma – 11.1 m3/s,

maximul absolut –  449 m3/s (06.07.1991),

minimul absolut –  0,23 m3/s (05,06.07.1958).

 

r.Bîc – or.Chişinău,        norma – 1.61 m3/s,

maximul absolut – 42.9 m3/s (15.07.1969),

minimul absolut – 0.030 m3/s(20, 31.07.1974).

 

r.Botna – or.Căuşeni,    norma – 0.81 m3/s,

maximul absolut – 104 m3/s (11.07.1955),

minimul absolut – 0,00 m3/s (1950-54, 1956-59, 1961-62).

 

r.Cogîlnic – or.Hînceşti, norma – 0,22 m3/s,

maximul absolut – 20.2 m3/s (20.07.1997),

minimul absolut – 0,002 m3/s (31.07.1964).

 

 

                                 Şeful Direcţiei Hidrologie              V. Cazac