.

Caracteristica hidrologică a lunii iunie pentru teritoriul

Republicii Moldova

 

Conform datelor multianuale luna iunie este una din lunile viiturilor pluviale pentru rîurile şi cursurile  de apă  ale republicii. Numărul viiturilor pluviale  în luna iunie se măreşte de la 50% pînă la 200 % în comparaţie cu luna mai.

În situaţii excepţionale, pericol sporit prezintă sectorul rîului Prut în amonte de lacul de acumulare  Costeşti-Stînca. În  aval  sectorul   este  protejat  de  lacul  de  acumulare Costeşti-Stînca cu  regularizare sezonieră. Regimul apei rîului Nistru este regularizat de lacul de acumulare Dnestrovsk.

Anii cu scurgere ridicată (peste 150 % din valorile medii multianuale):

- r.Nistru postul hidrometric  Hruşca  (anii 1968-2012) 1969 (296%), 1970 (182%), 1974 (154%), 1975 (195%), 1980 (214%), 1998 (191%), 2006 (183%), 2010 (206%).

- r.Prut postul hidrometric Şirăuţi (anii 1990-2012) 1992 (145%), 1998 (213%), 2001 (161%), 2006 (285%), 2010 (354%).

 Anii cu scurgere scăzută (sub 60 % din valorile medii multianuale):

- r.Nistru postul hidrometric Hruşca (anii 1968-2012) 1968 (33.3%), 1971, 1972, 1979, 1986, 1990 (45.0%), 1993, 2000, 2003 (38.1%), 2004 (35.8%), 2007, 2008, 2011 (48,9%).

- r.Prut postul   hidrometric  Şirăuţi   (anii 1990-2012)    1990,  1993,  1996,  2000 (24.7%), 2004 (27.7%), 2008, 2011 (47,5%).

Normala scurgerii medii lunare pentru rîul Nistru (p/h Hruşca) pentru toată perioada de observaţii în luna iunie constituie 419 m3/s,  maximul absolut  pentru toată perioada de observaţii  constituie   circa  4500 m3/s (13.06.69),  minimul  absolut  76.3  m3/s (07.06. 2003).

Maximul absolut,  pe perioada de după darea în exploatare a lacului de acumulare Dnestrovsk (a.1982) constituie 2230  m3/s (24.06.98), iar minimul absolut 76.3 m3/s (07.06.2003). Debitele medii lunare de apă pe toată perioada de observaţii   variază în limite mari, între 136 m3/s (a.1968) şi 1210 m3/s (a.1969).

 Normala scurgerii medii lunare pentru rîul Prut  (p/h Şirăuţi) constituie 127 m3/s, maximul absolut 1910 m3/s (30.06.2010), iar minimul absolut 21.3 m3/s (27.06.2003), debitele medii lunare de apă variază în limitele de la 27.7 m3/s  (a.2000) pînă la 450 m3/s (a.2010).

 Lacul de acumulare Costeşti Stînca a fost dat în exploatare în anul 1978.

 

Caracterizarea scurgerii  unor rîuri mici din Republica Moldova:

 

r.Răut or.Bălţi, normala 1.58 m3/s, maximul absolut  -59.4 m3/s (20.06.85), minimul absolut - 0.088 m3/s (23-27.06.78).

 

r.Răut s.Jeloboc normala 10.0 m3/s, maximul absolut - 179 m3/s (23.06.85), minimul absolut - 0.080 m3/s (22-24.06.62).

 

r.Bîc or.Chişinău normala 1.72 m3/s, maximul absolut   47.2 m3/s (20.06.85),  minimul absolut - 0.019 m3/s (11.06.68).

 

r.Botna or.Căuşeni normala 0.96 m3/s, maximul absolut 94.3 m3/s (28.06.72),  minimul  absolut 0,0 m3/s   (01,05-06,23-24.06.50).

 

r.Cogîlnic or.Hînceşti normala 0.30 m3/s, maximul absolut -  19.7 m3/s (08.06.75), minimul absolut - 0,006 m3/s (01-09.06.64).

 

 Şeful Direcţiei Hidrologie                                          V. Cazac